Denetim Raporları

Duyuru – 2018/21: Denetim Raporu (01.01.2018 31.10.2018 tarihlerini kapsar)

tarihinde yayınlandı

Değerli Ortaklarımız, tarafınıza daha önce de “şeffaflık prensibimiz gereği” beyan ve taahhüt ettiğimiz üzere, Denetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 01.01.2018 – 31.10.2018 tarihlerini kapsayan DENETİM RAPORU bu paylaşımımız ile bilgilerinize sunulmaktadır. Denetim kurulumuza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Denetim Raporları

Duyuru – 2018/17: Denetim Raporu (31 Aralık 2017 tarihli)

tarihinde yayınlandı

Değerli Ortaklarımız, tarafınıza daha önce de “şeffaflık prensibimiz gereği” beyan ve taahhüt ettiğimiz üzere, Denetim Kurulu tarafından hazırlanarak (31 ARALIK 2017 tarihi itibarıyla) Genel Kurulda dikkatinize sunulmuş bulunan DENETİM RAPORUNU aşağıda yayınlıyoruz. Bu rapor Genel Kurulda dikkatinize sunulduktan sonra, Yönetim Kurulumuz teveccühünüze mazhar olmuş ve ibra edilmiştir. Değerli Kooperatif Ortaklarımıza, Yönetim Kurulu olarak buradan bir […]