DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/10: Hizmet Programımız ile ilgili “Güncelleme”

Değerli ortaklarımız göreve geldiğimiz günden beri ara vermeden sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bu hizmetlere değinmeden önce sizlerle şu hususu paylaşmak istedik. Şöyle ki;

Bugüne kadar yönetim kurulunun kontrol altına alması gereken hesaplar ve bir takım yönetimsel işler ile meşgul olduğumuzdan sahada ufak tefek arıza ve tadilatlar haricinde ciddi bir çevre düzenleme veya inşaat işi ile meşgul olamadık. Açıkçası sahada ciddi işler yapmak istememize rağmen, zaman faktörü dışında ayrıca (ve esas olarak) bir de önemli boyutta finansman (gelir) problemimizin olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle önceki yıllardan bizim göreve başlama tarihimize kadar devam eden bir takım işlemlerin yüzeysel de olsa denetim ve kontrolü  ile meşgul oluyorken bir taraftan da tahsilatlarımızın artırılması yönünde ortaklarımız ile yazılı ve sözlü iletişim kurmakla meşgul olduk ve bu konuda olumlu netice alarak tahsilatlarımızı arttırmaya başladık. Bir ortağımızın sosyal medya yorumunda “yıllardır beklediklerimiz Allah’ın izniyle rotaya geliyor…” ifadesiyle berlirttiği gibi inşallah kooperatifimizin işlerinin hızla doğru rotaya girdiğini hep birlikte izleyerek göreceğiz.

Bundan önceki duyurumuzda daha ziyade sağladığımız maddi tasarruflar ile ilgili bilgileri paylaşmıştık, sizlerle. Bu paylaşımdan sonra ise 30 Eylül 2017 tarihine kadar gerçekleşmiş olan gelir ve gider bilgilerimizi paylaşmayı planlamaktayız. Bu duyurunun konusu ise yönetim kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile yaklaşık 8 ay içinde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaları kapsamaktadır. Kısaca taahhüt ettiklerimizi hizmet programı esas alınarak sıralayacak olursak;

1- Malumunuz olduğu üzere şeffaflık sağlamak amacı ile web sayfamızı hizmete soktuk. Bunun ŞEFFAF bir yönetim ve hepimizin arasında kuvvetli bir iletişim açısından çok faydalı olduğunu daha şimdiden gördük. Kooperatif ortaklarımız Avrupa’nın her yerinden bile faaliyet ve paylaşımlarımızı takip edip bizle iletişim kurabiliyorlar.

2- Çankaya’daki ofisin siteye taşınmasını gerçekleştirdik. Bunun da ciddi boyutlarda gerek maddi ve gerekse işgücü ve zaman tasarrufu sağladığı net şekilde ortaya çıktı.

3- Tahsilat ile ilgili çalışmalarımızı başlattık ve devam etmekteyiz. Bununla ilgili olarak da tahsilatlarımızı daha süratli ve kolay yapabilmek için bankadan bir POS CİHAZI temin ederek ortaklarımızın istifadesine sunduk.

-Tahsilatlardan bahsetmişken şunu da paylaşalım: Kooperatifimize 90 bin TL borcu olan bir ortağımızın evini satmasına yardımcı olduk ve böylece neticede alacağımızı tahsil ettik.
-Yine, bir arsa ile ilgili olarak kooperatifimize 122 bin TL borcu olan bir ortağımız bu borcu ödeyemediğinden dolayı aşağıdaki çözümü uyguladık: Ortağımıza bugüne kadar yapmış olduğu 22.000 TL ödemeyi kendisine iade ederek ortaklıktan ayrılmasını ve dolayısıyla söz konusu arsanın boşa çıkmasını sağladık. Bahsi geçen kişiden boşalan ortaklık payı için ortaklık talebinde bulunan bir başka kişinin talebi yönetim kurulunca kabul edilip karar altına alındı ve bu yeni ortağımızdan 180 bin TL geçici maliyet ve kaydiye bedeli tahsil edilerek bu sayede kooperatifimizin 122 bin TL alacak tutarı kadar olan bir bedel tahsil edilmiş oldu.

4- Danışma kurulu ile ilgili çalışmalar başlatıldı fakat bu konuda istediğimiz somut gelişmeler henüz sağlanamadı.

5- Su altyapısı henüz tamamlanmamış olması nedeni ile 1018 adada bulunan birkaç ortağımıza hizmet götürülemedi. Bunun ana nedeni, önceki yönetim tarafından başlatılan söz konusu çalışmanın yaz mevsimi başına denk gelmesi nedeniyle ortaklarımızı rahatsız etmekten kaçınmamız oldu.

Bu noksan haricinde, 1018 adadaki ortaklarımızın yaklaşık % 75 ine ve 1017, 1019 ve 1026 adadaki ortaklarımızın tümüne yasal ve teknik şartları tamamlamaları halinde suları verilebilmektedir.   

– Yaz sezonunda bayan plaj görevlisi çalıştırılmış olup, yaz sezonu geldiğinde yine çalıştırılacaktır.

7- İnternet erişimi ile ilgili çalışma: Birçok üyemizin sabit internet hizmeti almayı arzu etmesine rağmen altyapı yetersiz (harap) olduğundan ve yenisini inşa etmek de bugün için maddi imkanlarımız dışında olduğundan (zira bütün ortaklardan oldukça yüklü katılım payı alabilmek gerekir) bugüne kadar bu hizmetin gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır (bizden önceki yönetimlerin hizmet süresi boyunca). Bizler de bu gerçeğin farkında olarak TELEKOM yerine başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bunun için Seferihisar’da yerleşik SEFERİHİSAR.NET firmasıyla görüşüyoruz. İlk tespitlerimize göre kooperatifimiz herhangi bir altyapı yatırım maliyetine katlanmadan, “arzu eden” kooperatif ortaklarımız uygun şartlarla sabit internet imkanından yararlanabilecekler diye düşünüyoruz. Bu konuda sizleri daha geniş şekilde ayrıca bilgilendireceğiz.

8- Daha önceden söz verdiğimiz üzere sitemiz dışındaki market veya bakkallardan alış veriş yasağını kaldırdık.

9- Parklar ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak  eski giriş yolu (1026 1017 arasında kalan bölüm) boyunca uzanan alanda iyileştirmeler yaptık. Diğer alanlara da sıra gelecek, doğal olarak.

Bu arada daha önce vermiş olduğumuz diğer sözlerle ilgili açıklamaları da aşağıda bulabilirsiniz:

Tasfiye süreci:  Bu süreç biraz uzayacak gibi görünüyor. Zira, kooperatife borcu olan ortakların arsaları ve kooperatifin adına kayıtlı arsalara ortak alımı ve ferdileşme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, borç ve alacakların tahsili, gibi sebepler bu hedefimizi biraz ileriye atabilir. Diğer taraftan, site yönetimine (Toplu Yapı Yönetimi) geçiş ile ilgili ön hazırlıklarımız/çalışmalarımız daha henüz yönetime gelmeden önce başlatılmıştı. Şu an mecliste görüşülecek olan torba yasasında kooperatifleri ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerin kabulüne göre süreç yavaşlatılabilir veya hızlandırılabilir.

Sosyal tesis kiralanması: Bununla ile ilgili gelişme henüz umduğumuz yönde seyretmedi maalesef. Zira ön anlaşma yapılan kiracı adayının ileride sıkıntıya neden olacağını düşünerek yeni kiracı adayları aramaya karar verdik. Şayet sosyal tesis binasına şimdiki haliyle kiracı bulunamaz ise, yapılacak tahsilatlardan bütçe ayrılarak bu bina tamamlanacak ve o şekilde kiralanması yoluna gidilecek

Boş arsalarda çevre düzeni açısından temizlik vs. konusuna gelince, şu anda aşağıda açıklayacağımız nedenlerden dolayı personel ve dolayısıyla ciddi boyutta işgücü sıkıntısı çekmekteyiz (personelin yıllarca biriken izin hakları nedeniyle izine çıkmaları problemi). Bu konuda yeterli çalışma yapabilmek için çözüm üretmek durumundayız. Bu konuda da sizi ayrıca bilglendireceğiz.

Plaj ile igili revize çalışmaları zamanı geldiğinde yürütülecek. Bununla birlikte kadın erkek plajlarının seans olarak değil, tam zamanlı olarak kullanılması ve araçların plajlara kadar girmesi için gerekli çalışmalar tatil sezonundan önce sonlandırılacaktır.

Diğer çok önemli bir husus olan “Ev Kiralamaları” ile ilgili tatil sezonu başlamadan önlem almayı planlamaktayız.

Altyapısı noksan olan adaların noksanlarının bir kısmı yapılmış geriye kalan kısmına bu günlerde başlanacaktır.

Çevre düzenlemesine bahar aylarında ve site giriş yolu işine ise önümüzdeki günlerde başlanabilecektir.

Bahçe bakımı yapmayan ortaklarımızın bahçelerine bahar aylarında müdahale edilecektir.

Siteye yerleştirmek istediğimiz GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ için gerekli bütçe henüz oluşmadığından bu projeyi bir yıllık süre içinde gerçekleştirmek olası görünmemektedir.

Kooperatif ortaklarımızın haklarına düşen dışında işgal etmiş oldukları alanlar ile ilgili tespit vs. çalışmaları uzun süreceğinden bu çalışmanın kesintiye uğratılmaması için bundan sonraki dönemlerde yapılması tarafımızca daha uygun görülmüştür

Kuyu suları ile ilgili çalışma da şu an itibarıyla açıklığa kavuşmuş değildir. Bu konudaki gelişmeler de bir karar alındığında tarafınıza en kısa sürede bildirilecektir.

DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

İzmir merkez ofisimizden ayrılan personel için “KANUN GEREĞİ” 44.000 (kırkdörtbin) TL kıdem tazminatı ödemekteyiz (aylık 9.000 TL)

PERSONEL VE İŞGÜCÜ: Bizden önceki yönetimler süresince personelin İZİN HAKLARI kullandırılmayarak bunların devamlı surette biriktiğine ve insanı gerçekten de şaşırtan çok uzun sürelere ulaştığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu hakları ücret olarak ödemek/telafi etmek yasa gereği mümkün olmadığından, mecburen söz konusu personele bu hakları izin olarak kullandırmak durumunda kalmış bulunuyoruz. Bu da takdir edersiniz ki işgücümüzü randımanlı kullanmamız açısından çok ciddi bir engel teşkil ediyor. Onun için bir müddet eksik personelle elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz (bu konudaki anlayışınızı da bizden esirgemeyeceğinize emin olarak).

Yukarıda da belirttiğimiz gibi projelerimizi gerçekleştirebilmek ve yönetim ve hizmette aksaklıklara meydan vermemek için gelire ihtiyaç vardır. Bunun için de yoğun bir şekilde eski borçların da üzerine giderek tahsilatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bütün kooperatif ortaklarımızın da bu konuda bize yürekten destek vereceklerine eminiz.

Bu arada diğer bir önemli bilgi de şudur: Önceki yönetimden 310,000 (üçyüzon bin) TL bir borç devir almış bulunuyoruz. Bu tutar firmalara olan borç olup söz konusu firmalara tahsilatımıza da bağlı olarak ödenmektedir. Gayemiz ve çabamız kooperatifimize mal veya hizmet sağlayan firmalarla olan ilişkilerimizi de iyi seviyede muhafaza etmektir.

Bundan sonraki paylaşımlarımız GELİR GİDER TABLOSU (Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmakta olan) ve DENETİM RAPORU (Denetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan) olacaktır.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU