DUYURULAR/HABERLERFaaliyet Raporları

Duyuru – 2017/11: Mali Tablolar (30 Eylül 2017 tarihli)

Değerli Ortaklarımız,

Daha önce de tarafınıza beyan ettiğimiz üzere,

Yönetim Kurulumuz tarafından 30 Eylül 2017 tarihine kadarki faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanmış olan MALİ TABLOLAR (Ara Bilanço ve Gelir Tablosu – açıklamalı olarak) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Not: Denetim kurulu tarafından faaliyetlerimizle ilgili olarak hazırlanan rapor ve bununla ilgili açıklamalarımız da bundan sonraki duyurumuzda sizlerle paylaşılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki tablolarda 2017 yılının 9 aylık faaliyetlerini kapsayan mali raporlar görülmektedir. Yönetimimiz bilindiği gibi YALNIZCA 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren görev başında olup, bundan önceki yönetime ait faaliyetlerle ilgili harcamalar da bu raporun içinde yer almaktadır. (Önceki yönetimin söz konusu faaliyetiyle ilgili denetim de mevcut denetim kurulumuz tarafından yapılmakta olup en kısa sürede yine web sitemizde yayınlanacaktır).

Örnek vermek gerekirse, GELİR GİDER TABLOSUNDAKİ 46,749.14 TL tutarındaki inşaat malzemeleri giderlerinin 41,233,84 TL si önceki yönetim tarafından, 5,515,30 TL si mevcut yönetim tarafından harcanmıştır. 51,760 TL hafriyat çalışması ve 39,945,12 TL alınan altyapı malzemesi önceki yönetim döneminde yapılan masraflardır.

30 EYLÜL 2017 TARİHLİ BİLANÇO

AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

GELİR GİDER TABLOLARI