DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/6: Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Seferihisar, 18.09.2017

Değerli ortağımız;                                                                   

2015 ve 2016 yılına ait genel kulumuz 16 Temmuz 2017 tarihinde Seferihisar’da yapılmış olup toplantı sonucunu özet olarak bilgilerinize sunmak istiyoruz. Ayrıca Genel kurul tutanağının aslına ve bu yazıya www.zumrutevlersitesi.com adresinin kurumsal bölümünden de ulaşabilirsiniz. (LİNKE TIKLAYINIZ)

1- 530 ortaklı kooperatifimizin genel kurul toplantısında 146 asıl 111 vekâlet olmak üzere toplam 257 ortağımız hazır bulundu.

2-2015 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oylamaya sunuldu; 65 kabul oyu 140 red oyu kullanıldı. Dolayısıyla söz konusu hesaplar ibra edilmemiş oldu. Bununla ilgili olarak da “yeni göreve gelen” denetim kurulu bu hesaplarla ilgili olarak inceleme başlattı.

3- 2016 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oylamaya sunuldu; Bunlar oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

4-2016 Yönetim ve denetim kurulu raporları ibra için oylamaya sunuldu; Oy çokluğu ile ibra edildi.

5- 2015 yılı “yönetim kurulu raporu” ibrası oya sunuldu ve 25 kabul 125 red oyu kullanıldı. Yeterli tercih oyu kullanılmamış olması nedeniyle ibra bir sonraki genel kurula bırakılmış oldu. (Önümüzdeki ilk genel kurulda ibra için tekrar gündeme getirilecek)

6- 2015 “denetim kurulu raporu” ibraya sunuldu; 8 kabul 106 red oyu kullanılmıştır. Yeterli tercih oyu kullanılmamış olması nedeniyle ibra bir sonraki genel kurula bırakılmış oldu. (Önümüzdeki ilk genel kurulda ibra için tekrar gündeme getirilecek)

7- Kooperatifimizin ihtiyacı olabilecek inşaat ve imalat işlerinde hangi usulün uygulanacağı oya sunuldu,  emanet-ihale (karma) usulün uygulanacağı oybirliği ile kabul edildi.

8- Kooperatif ortağı olup da henüz ev veya arsa tercihi yapmayan ortaklarımızın “arsa tercihi yapmaları halinde ödeyeceği” en az arsa bedelinin 25.000 (Yirmi beş bin) Euro olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edildi.

9-Kooperatifimize ait ev ve arsalar için yeni üyelik alımında arsalar için en az 130,000 (Yüz otuz bin) TL, ev için en az 300,000 (Üç yüz bin) TL bedel ile üye alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

10- 1018 ve 1019 adalarda yapılacak elektrik altyapısının gerçekleştirilmesi ile ilgili teklif alınarak işleme başlanmasına ve ilgili adalarda oturan ortaklarımızdan 1.500,00 (Bin beş yüz) TL. avans tahsil edilmesine ve ödeme yapmayan ortaklarımızdan aylık % 1,5 onanında gecikme zammı alınması oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edildi.

Alınan genel kurul kararı gereği, yürütme görevini yerine getiren yönetim kurulu 1018 ve 1019 adada oturan ortaklarımızın bu bedeli şu şekilde ödemesini kararlaştırmıştır. İlgili ortaklar, bu meblağı 2017 Eylül ayından başlamak üzere aylık 250,00 TL taksitler halinde 2018 Şubat ayına kadar 6 taksit halinde ödeyebileceklerdir. Ödemelerini geciktiren ortaklarımıza geciken her ay için aylık % 1,5 oranında gecikme zammı uygulanması hakkında karar almıştır. (Ödeme konusunda hassasiyetiniz beklenmektedir.)

11- Her ortağın (ev ve arsa) aylık 80,00 TL aidat ödenmesi konusu oya sunuldu; Oybirliği ile kabul edildi.

12-Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı 500,00 (Beş yüz) TL Denetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı 300,00 (Üç yüz) TL huzur hakkı verilmesi oya sunularak oyçokluğu ile kabul edildi.

13-Kapalı oy açık tasnif şeklinde oy kullanılmaya geçildi. Seçimlere iki liste ile girilerek toplam  234 oy kullanıldı. Seçilen liste 151 oy, diğer liste ise 83 oy aldı.

Yönetim kurulu asil üyeliklerine İsmail DEMİRBAŞCI, Abdullah KASAP, Davut ALTUNTAŞ, yedek üyeliklerine Şemsettin GÜMÜŞTEKİN, Ali Osman YAŞAR, Hayrettin KABATÜRK

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Zeynel ERDOĞAN, Mustafa BİRKAN ve yedek üyeliklerine Ahmet METİN, Hüseyin CİVAN seçildiler.

   

BİLGİLENDİRME NOTU

Gerçekleşen veya kısa süre içinde gerçekleşmesi kesin gözüyle bakılan bazı icraatımız ile sitemizdeki baş gösteren bazı sorunlar hakkında kısaca bilgilendirme yapmak istedik.

1- Web sayfamız açılmıştır. www.zumrutevlersitesi.com

Değerli ortaklarımızın web sitemizi ziyaret ederek “sık kullanılanlar listesine” eklemelerini rica ederiz. Zira sitemizle ilgili her türlü gelişmeler zamanlı olarak buradan sizlerin bilgisine de sunulacaktır.

2- Facebook topluluk sayfamız açılmıştır. www.facebook.com/groups/zumrutevlersitesi/ adresini ziyaret ederek sayfamıza üye olmanızı öneririz.

3- 1017, 1018, 1019 ve 1026 adada İzsu şebeke suyu ile ilgili yarım kalan altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, İzsu abone daire başkanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ortaklarımızın abone olması imkanını sağlamaktayız. Ayrıca, bir taraftan da abone olan ortaklarımızın suları verilmeye başlanmış bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

4- Kooperatifimizin “resmi adresi” Çankaya’dan alınarak Seferihisar’daki sitemize nakil edilmiştir. Çankaya’da hizmet vermekte olan kooperatif ofisimiz de 23.08.2017 tarihinde boşaltılıp sitemize taşınmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, kooperatifimiz bundan böyle yalnızca Seferihisar Akarca’daki Zümrütevler Sitemizin girişinde bulunan idari binasında hizmet vermeye devam edecektir.

5- Öteden beri kullanmakta olduğumuz banka hesap numaralarımız aynen kullanılmaya devam edilecektir. Ortaklarımız aynı hesapları kullanarak ödemelerini yapmaya devam edebilirler. Banka hesaplarımız için TIKLAYINIZ.

6- Sosyal tesisimizin kiralanması ile ilgili bir şartname hazırlanmış ve bu web sitemizde paylaşılmıştı. Şartnameye uygun bir işletmeci ile ön sözleşme yapılmış olup, yaklaşık bir ay gibi bir zaman diliminde sosyal tesisin yarım kalan işlerinin tamamlanmasına işletmeci tarafından başlanacaktır.

7- Şantiye şefi Hüseyin Tek istifa etmiş bulunmaktadır. Çankaya’daki ofis çalışanımız Yeliz Yavuz sitemizde çalıştırılmak üzere davet edilmiş ancak kendisi bu davete makul ailevi nedenlerinden dolayı olumlu cevap verememiştir. İdari ofisimizde görev yapmak üzere büro yöneticisi olarak Bülent Özdemir isimli bir personel istihdam edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca sahadaki işlerin kontrol ve denetim görevi öncelikli olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Altuntaş tarafından yerine getirilecek olup, sahadan sorumlu personel olarak da Ali Karakılıç görev yapacaktır.

8-Geçmiş yıllarda hizmet aldığımız avukat ve mali müşavir ile olan sözleşmelerimiz karşılıklı mutabakata varılarak sona erdirilmiş, yerlerine daha uygun şartlarda başka bir avukat ve mali müşavir ile sözleşmeler yapılmıştır.

9-Bundan böyle, gelir ve giderlerin ortaklarımızca da rahatlıkla anlaşılacak şekilde “kendi web sitemizde” yayınlanmasına başlanacaktır. Hedefimiz, bu uygulamayı üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirmektir.

Not: Yönetim Kurulunun göreve başladığı gün itibarıyla, 1018 ve 1019 adaların altyapı inşaat (su, kanalizasyon ve yol kaynaklı) giderleriyle ilgili olarak kooperatifimizin 310,000 (üç yüz on bin) Türk Lirası borcu bulunduğu, ayrıca altyapı bedelleri ödemesi kapsamında da ortaklarımızdan yaklaşık 117,000 (yüz on yedi bin) Türk Lirası alacağımız olduğu, tarafımıza verilen detaylı mizanda (hesap durumu) görülmektedir.

Her ne kadar bu açığın elimizde mevcut bazı arsaların satışı yoluyla telafi edilmesi mümkünse de, yönetim olarak bizler bu yolu tercih etmek yerine, kooperatif ortaklarımızın uzun süredir birikmiş ve önemli tutarlara ulaşmış bulunan su, elektrik, aidat ve altyapı ile ilgili borçlarını tahsil ederek bu açığı kapatma yolunu tercih ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız da başlamış olduğundan kooperatife borcu olan ortaklarımızın bir an önce ilgili banka hesap numaralarımıza veya site girişindeki büromuza ilgili ödemeleri yapmaları gerekmektedir.

En son aşamada hukuk müşavirlerimiz kanalıyla tahsilat yoluna başvurma zorunda kalmak istemediğimizden, ortaklarımızın söz konusu ödemelerini mümkün olduğunca gecikmeden yapmalarını önemle rica ederiz. Bu husus kooperatifimizin sağlıklı hizmet verebilmesi açısından hayati önem arz etmektedir.

12-Ada temsilcileri ile birlikte teknik bilgi ve tecrübesi olan ortaklarımızdan oluşacak olan “Danışma Kurulunun” teşekkülü ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.  Bu konudaki gelişmeler de web sitemizde duyurulacaktır.

13-Evlerini kiraya veren ortaklarımız kiracı sayısına ve süresine dikkat etmeleri menfaatleri icabıdır. Kiraya verilen evlerde 3-4 araç bulunması ve 10-15 kişi kalması diğer ortaklarımızı hem rahatsız etmekte hem de haklarına tecavüz edilmektedir. Ortak kullanım alanlarımızın ve bedelsiz verilen suların adil kullanması açısından da bu konu önem arz etmektedir. Aksi halde diğer ortaklarımız tarafından yapılması muhtemel bir şikayet neticesinde Emniyet tarafından 5 ila 10 bin TL tutarında ceza düzenlenebilmekte ayrıca vergi dairesi açısından (Mükellefiyet tesisi, Cezalı vergi tarhı gibi) ciddi sıkıntılarla karşılaşılabilmektedir.

14- Site içerisinde plaj kıyafeti ile ve üst olmaksızın, sadece şort ve benzeri kıyafetler ile araç içinde veya yaya halde dolaşmak yasak olmasına rağmen son zamanlarda ahengimizi bozan birtakım vakalar ile karşı karşıya gelinmiştir. “Evlerini kiraya veren ortaklarımızın öncelikle kiracılarını bu konuda uyarmaları” gerekmektedir. Tüm ortaklarımızın ise bu konuya hem kendilerinin dikkat etmeleri hem de misafirlerini bilgilendirmeleri gerekmektedir.

15- Araç kullanan genç kardeşlerimizin ve su, tüp vs. servisi yapan kişilerin hız sınırlarına riayet etmediği gözlenmektedir. Bu davranışlardan lütfen sakınalım. Böylece kedi köpek ve benzeri evcil hayvanların ve daha da önemlisi sokaklarımızda oynayan çocuklarımızın herhangi bir zarar görme olasılığına yol açmamış olalım.

17- Bazı ortaklarımızın kuyu sularının bahçelerine gelmediği hususunda tarafımıza şikayette bulundukları görülmektedir. Bu sıkıntıyı gerçekten çözmek amacıyla gerek bireysel olarak gerekse toplu olarak çözüm üretmek için gayret sarf etmekteyiz. Ancak bazı ortaklarımızın az da olsa bahçelerinin ihtiyacı olan suyu alabildikleri ve fakat bu suyun evlerinde kullanmak için yetersiz kaldığı hususunda tespitler yapılmıştır. Değerli ortaklarımız lütfen kuyu sularını evlerinizde kullanmayınız. Zira bu doğru olmadığı gibi ayrıca hakkınız da değildir. Bazı adaların İzsu şebeke suyu olmadığı için zaruretten dolayı evlerinde kuyu suyu kullanmalarına müsaade edilmiştir, İzsu (şebeke suyu) olanlara müsaade edilmemiştir. Kuyu sularını kesintisiz olarak kullanan ortaklarımız başta olmak üzere tüm ortaklarımızın kuyu sularını israf etmeden kullanmaları hak ve menfaatleri icabıdır. Ayrıca, maalesef bazı ortaklarımızın bahçe suyunu açık bırakarak evlerinden uzun süreli ayrıldıklarını ve suların yollara taştığına çeşitli defalar şahit olmaktayız. Bu diğer ortaklarımızın da hakkına keza tecavüz olmaktadır. Lütfen bu hususa da azami dikkat gösteriniz.       

Yukarıda belirtilmiş olan bütün bu konulardaki gelişmeleri Web sitemizin duyurular bölümünden takip etmenizi tavsiye ve rica ediyoruz.

Ayrıca yine önemli bir ricamız da şudur: Web sitemizin “e-posta adreslerinizi giriniz” bölümünden e-posta adresinizi bizlere gönderiniz. Böylece, sizlerle kesintisiz ve daha sağlıklı bir iletişim kurma şansını yakalamayı ümit ediyoruz.

YÖNETİM KURULU