DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/8: Arsa ve ev aidatlarının meblağları hakkında

Seferihisar, 26.09.2017

Değerli Ortaklarımız;

Bazı ortaklarımız arsa aidatları ve ev aidatlarının aynı tutar olduğuna itiraz etmiş bulunmaktadırlar.

Bu kişilerden iki tanesi web sayfamıza yorum yazarak, üç ortağımız yüz yüze, iki ortağımız ise telefon açarak tepkilerini göstermişlerdir.  

Bir diğeri ise, yatırım için dört arsa satın alıp, ikisini satmış ikisi hala elinde bulunmakta olan bir ortağımızdır. Kendi ifadesine göre söz konusu 2 arsa üzerine henüz ev yapmayı veya satmayı düşünmemektedir. “Tırnakları ile kazıyarak kazandığı para ile satın aldığı” bu arsaların daha da pirim yapmasını beklemektedir. Bu ortağımız, bizim bu konudaki açıklamalarımıza rağmen “maalesef kontrolünü kaybedip” yönetim kuruluna, genel kurula, ve önergeyi veren ortaklarımıza bol keseden beddua etmektedir. Birkaç ortağımız ise bunun hak boyutuna vurgu yapmaktadır.

İşte bu nedenle yönetim kurulu olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereğini duymuş bulunmaktayız.

Kıymetli ortaklarımız, tabiî ki bütün ortaklarımız için bu işin hak boyutu çok önemlidir. Konuya bir diğer açıdan baktığımızda görmekteyiz ki, kooperatifimizde evi olup oturan ortaklarımız da “söz konusu boş duran arsaların üzerine” bir an önce evlerin yapılıp sitemizin şantiye sahası şeklindeki çirkin görüntüsünün sonlandırılmasını arzu etmektedir. Dolayısıyla, bunun gerçekleşebilmesi için de bu arsaların üzerine bir an önce evlerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, sitede evi olan ortaklarımız hem aidatların yükseltilmesini hem de arsaların üzerine ev yapılması için iki üç yıl gibi bir süre verilmesini talep etmektedir. Ev sahibi olan ortaklarımız ayrıca arsa aidatlarının evler ile aynı olmasını değil hatta arsalardan daha çok aidat alınmasını istemekte ve bu konuda “Belediye Emlak Vergisini” örnek göstermektedirler. Çünkü bilindiği üzere, evlerde binde 2 olan emlak vergisi oranı arsalarda binde 6 olarak uygulanmaktadır.   

Sayın ortaklar bu işin çözüm yolu “hakaret, beddua ya da mahkeme” değildir. Bu konunun çözüm yeri yılda bir defa yapmak zorunda olduğumuz genel kurullardır. Genel kurula katılıp önerge verirsiniz ve önergeniz üzerine söz alıp genel kurula izah eder ve onları ikna edersiniz. Şayet genel kurula katılma imkanına sahip değilseniz yakınlarınız sizi temsilen katılabilirler. (Anne, Baba, eş, çocuk, kayın anne veya kayın baba)

Diğer taraftan, bizim kooperatifimiz hem arsa hem de konut yapı kooperatifidir. Bu nedenle ev ve arsa ayrımı yapılmaksızın tüm ortaklarımıza hizmet edilmektedir. Dolayısıyla “Yönetim ve Denetim Kurulları ve çalışan personellerin ücretleri tüm ortaklarımızın verdiği aidatlardan karşılanmaktadır.  Yine, “ev veya arsa sahibi ayırımı olmaksızın” tüm ortaklarımızı ilgilendiren Mali Müşavir, Hukuk Danışmanı, İş Güvenliği gibi “satın aldığımız hizmetlerin bedelleri” ile site içerisinde yapılan her türlü “plaj ve çevre temizliği ile bakım onarım ve aydınlatma giderleri” de keza aidatlar ile karşılanmaktadır. Bununla beraber “evlere özel” verilen hizmet olarak sadece elektrik ve su hizmeti bulunmaktadır. Bunun bedeli de hizmetten faydalananlar tarafından zaten doğrudan ödenmektedir.

Ayrıca ilk defa önümüzdeki ilkbahar aylarından itibaren arsalar üzerinde bulunan ot, çöp vs. temizliği yapılacak olup arsalardan da tahsil edilen bedellerin karşılığında bu özel hizmet de verilmiş olacaktır. Bu sayede sitemizin görünümü bir nebze düzelmiş olacak, “ev ve arsalarımızın değerleri daha da artacaktır.

Durumu açık şekilde bilgilerinize sunar bilvesile saygı ve selamlarımızı iletiriz.

YÖNETİM KURULU