DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/03: Elektrik Alt Yapısı Projesiyle ilgili Bilgilendirme

Değerli Ortaklarımız;

Göreve geldikten kısa bir süre sonra 1018 ve 1019 adalarda yapılacak olan elektrik altyapı çalışması ile ilgili süreç başlatılmış olup bu güne kadar sonuçlanmamıştır. Sonuçlandığı zaman da siz değerli ortaklarımıza gerekli bilgilendirme yapılması düşünülmekteydi. Ancak birçok ortağımızın da malumları olduğu üzere konu facebook grup sayfamızda gündeme gelmiş olup konu hakkında bilgilendirme gereği duyulmuştur.

 • 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılmış olan “Genel Kurul Toplantısından” önce, şu anki yönetim kurulu üyesi Abdullah Kasap ilgili adadaki altyapı çalışmaları hakkında keşif yapılması maksadı ile tanıdığı bir elektrik mühendisini sitemize davet etti. Amacımız keşif bedelinin genel kurulda karara bağlanmasıydı tabii ki. Zaten, öyle de oldu. Bahsi geçen mühendis bu iş için 300.000,00 TL bir bütçe gerektiğini ifade ettiler. Bunun dışında ortaklarımızın arasında yer alan başka bir elektrik mühendisi 260.000,00 TL bedel ile elektrik altyapısının yapılabileceğini yazılı olarak İsmail Demirbaşcı’ ya bildirdi. Bizler o tarihte “Seçim Grubu” olarak (henüz seçilmemiştik) bu bedelin yüksek olduğunu ve birkaç firmadan teklif alınarak daha da aşağıya çekilebileceğini düşündük ve ilgili adalarda oturan ortaklardan hane başına 1.500 TL avans bedeli alınmasının uygun/yeterli olacağı hususunda fikir birliğine vardık. Seçim grubunun bu kararı önerge şeklinde genel kurula sunuldu ve karar genel kurulda oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu kararın içeriği şöyleydi;

“Genel kurul tutanağı madde 10- “1018 ve 1019 adaların elektrik altyapılarının yapılması için teklif almak suretiyle ortak başına 1.500 TL. avans alınarak işleme başlanması….. “

Bunun üzerine Eylül ayından başlamak üzere aylık 250 TL taksitler halinde 6 aylık süre içinde 1.500 TL nin toplanması için yönetim kurulunda karar alındı.

(Facebook ortamında yazılan yorumlar yoluyla konuyla ilgili yapılan tenkitler için bilgilendirme; 

1018 adada toplam 99 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bunlardan 57 tanesi arsa 42 tanesi evdir. Evlerinde 7 tanesi yarım inşaat halindedir. 1019 adada ise toplam 54 adet bağımsız bölüm olup 25 tanesi arsa olup 29 tanesi evdir. Bu evlerden 7 tanesi yarım inşaat halindedir.

Hal böyle olunca iki adadaki toplam 153 ortağımızdan 57 tanesi evlerini kullanmakta olup 96 ortağımız (arsa ve yarım inşaat) ise hizmet almak gibi bir düşünce içinde değillerdir. Çünkü bu ortaklarımızdan birçoğu yatırım amaçlı arsa alan kişilerdir. Bu durum tahsilat noktasında sıkıntı yaratarak su ve elektrik altyapısı ile üst yapının tamamlanması hususunda engel teşkil etmektedir. Bu durumun oluşmasındaki sorumluluk mevcut yönetim kuruluna ait olmadığı gibi bunun 7 aylık bir süre içinde halledilebilmesini düşünmek de oldukça zordur.

Burada bir kere daha belirtelim ki “alınmak istenen hizmetin bedelinin” uygun süre içinde kooperatife ödenmesi gerekir ki hizmetler aksamadan verilebilsin. Zira elimizdeki finansman kaynakları sınırlı olduğu gibi her zaman “derhal icra işlemi başlatmak gibi bir yaptırım gücüne de sahip değiliz”. Siz değerli ortaklarımızdan gelen muhtelif konularla ilgili haklı eleştirilere her zaman açık olmakla birlikte, özellikle bu konuda yöneltilen eleştiriler yanında “ödeme konusunda hassasiyet göstermeyen” ortaklarımızın durumunun da göz önüne alınmasını önemle rica ediyoruz.)

 • Daha sonra söz konusu proje üzerinde çalışıp hayata geçirmek için harekete geçtiğimizde karşımıza çıkan tablo şöyle oldu:

-Yönetim kurulu olarak birkaç firmadan teklif alındı.
-Bunlar arasında en yüksek teklif 875.000 TL + KDV (KDV dahil:1.032.500 TL), en düşük teklif ise 635.000 TL + KDV (KDV Dahil: 749.300 TL) olarak tespit edildi. 
-En düşük teklifi veren firma genel kurul öncesi kesif yapan ve 300.000 TL bir bedel ile bu işin yapılabileceğini belirten aynı firmadır. Bu firma seçim öncesi 300,000 TL keşif bedeli bildirmesine rağmen, kendisiyle genel kuruldan sonra Ekim 2017 de tekrar görüşülüp teklif istendiğinde ancak 24 Ocak 2018 de tarafımıza geri dönmüş ve 635.000 TL (749.300 KDV dahil) teklifini vermiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, yine genel kuruldan önce 260.000 TL bütçe ile bu işin yapılabileceğini ifade eden bir başka firma bu gün itibari ile işlerini tasfiye ettiğinden genel kurul sonrası yeni bir teklif sunmamıştır.

Kısaca bir hesap yapacak olursak, 1018 ve 1019 adada bulunan ortak sayısı toplam 153 tür. Genel Kurulun kabul ettiği ortak başına avans bedeli 1.500 Türk Lirasıdır.

Bu şekilde hesaplandığında 153 ortak X 1.500 TL = 229.500 TL şeklinde bir BÜTÇE OLUŞMAKTADIR. Bu gün itibari ile bu bedelin yaklaşık olarak yalnızca 50.000,00 TL si tahsil edilmiş olup bu tutar banka hesaplarında bekletilmektedir. Bu tutar amacı dışında başka işlerde kullanılmamıştır.

Bu noktada ortaklarımız da şüphesiz takdir eder ki söz konusu tüm tutar (yani 229,500 TL) tahsil edilebilmiş olsa bile – ki ancak 50.000 TL tahsil edilebildi bugüne kadar – bu kaynakla 749.300 TL tutarındaki elektrik altyapısı yapım sözleşmesinin altına imza atılamaz.  Bu hususu sizlerin de takdir edeceğine inanıyoruz.

Ayrıca bizler yönetim kurulu olarak “hizmetin sağlıklı olabilmesi için” aceleye getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Sırf  “bir iş yapmışlar” dedirtmek gayesiyle Gediz Elektrik Kurumunun standartları dışına çıkmayacağımız gibi, derme çatma bir işlem gerçekleştirmeyi de doğru bulmuyoruz.

 • Dolayısıyla, “1018 ve 1019 ADALARIN ELEKTRİK PROJESİ” ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz aşağıdaki karara varmış bulunmaktadır.

Süreç uzayacağından ve söz konusu işin gerçek maliyetinin bu adalarda  (1018-1019) ev veya arsası olan kişi başına yaklaşık 5.500-6.000 TL gibi bir bedele ulaşabileceğinden, ilgili bedelleri şimdiye kadar ödemiş olan ortaklarımızın haklarının korunması amacıyla, ödemiş oldukları elektrik altyapı avans bedelleri “talepte bulunanlara iade edilecektir”. Arzu edenler ise ödedikleri tutarın hesaplarında ileride yapılacak iş için avans olarak kalmasını tercih edebilirler.

Dolayısıyla arzu eden ortaklarımız idari ofis personelimiz Bülent Özdemir’i arayıp banka hesap numaralarını bildirmeleri durumunda bugüne kadar ödemiş oldukları söz konusu bedeller ilgili banka hesaplarına iade edilecektir.

 • Kooperatiflerde en yüksek mercii Genel Kuruldur. Bu konu şu anda yönetim kurulunun yetkilerini aşmaktadır. Bu nedenle konu tekrar Genel Kurul gündemine getirilerek alınacak olan yeni kararın gereğinin seçilecek yönetim kurulunca yerine getirilmesi uygun olacaktır.

Sonuç olarak bir elektrik mühendisi ile anlaşılmış olup aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilerek sonuç genel kurulun gündemine getirilecektir.  

Bu proje ile ilgili olarak yapılacak işlerin aşamalı olarak planı şöyledir:

 • Sahada keşif yapılması
 • En son 2012 yılında vize görmüş olan mevcut elektrik altyapı projemiz güncelliğini kaybetmiş olduğundan, güncel değerleri gösteren yeni bir elektrik ve trafo projesi hazırlanması. (1018 ve 1019 adalar için)
 • İhale için şartname hazırlanması
 • Şartnameye göre tekliflerin toplanması
 • Konuyla ilgili teknik ve mevzuat konusunda bilgisi olan en az 4 kişi ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden oluşacak 7 kişilik komisyon kurularak ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • İhale komisyonun kararının genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanması
 • Yeni dönemde göreve gelecek olan yeni yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı ve şartname doğrultusunda altyapı işlemlerin başlatılıp sonuçlandırılması gerekecektir.
 • Diğer taraftan kooperatifimizin elektrik altyapısının (ve trafolarının) Gediz Elektrik Kurumuna devredilmesi ortaklarımızın talepleri arasında yer almaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda mevcut elektrik kullanan adaların altyapılarının da Gediz Elektrik Standartlarına uygun hale getirilerek devredilmesi gerekecektir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen mühendisten bu konuyla ilgili de keşif yaparak tarafımıza bir maliyet bedeli çalışması sunması istenmiştir. Bu konunun da keza genel kurul gündemine getirilmesi uygun olacaktır diye düşünüyoruz.

DENETİM RAPORUNDA YAPILAN TESPİTLER

Son olarak sizlerle şu hususu da paylaşmak istiyoruz: Denetçiler 31 Aralık 2017 tarihini kapsayan 8 Şubat 2018 tarihli raporlarında bu konuya aşağıdaki şekilde yer vermişlerdir (Denetim raporundan alıntıdır).

“YATIRIMLAR:

Yönetim Kurulu Genel kurulda kararlaştırılan 1018 ve 1019 adaların Elektrik alt yapılarına ilişkin çalışmaları henüz başlatmamıştır. Yönetim Kurulu şu ana kadar iki adet teklif almıştır. Tekliflerden ilki 635.000 TL + KDV. İkincisi 875.000 TL +KDV olup henüz ihale aşamasına gelmemiştir.

 Elektrik çalışmaları için 153 kişiden üye başı 1.500 TL avans mahiyetinde toplam: 229.000 TL toplanması genel kurulda kararlaştırılmıştır.

1018 ve 1019 adalar için avans mahiyetinde toplanan Elektrik alt yapı parasının ayrı bir kasa hesabında bloke edilmediği görülmüştür.

Bu durumda ihalenin geciktirilmesi maliyet artışlarına ve üyelerin mağduriyetlerine neden olmuştur.”

Görülüyor ki denetim kurulu da genel kurulda onaylanmış 229.000,00 TL bütçeye dayalı olarak yaklaşık 750.000,00 TL tutarlı bir işlemi başlatmadığımız için yönetim kurulunu kusurlu görmektedir. Denetim kurulunun raporunu ve içinde geçen “Bu durumda ihalenin geciktirilmesi maliyet artışlarına ve üyelerin mağduriyetlerine neden olmuştur” şeklindeki tespiti de “YUKARIDA PAYLAŞTIĞIMIZ BİLGİLERİN IŞIĞINDA” sizlerin takdirine bırakıyoruz.”

                                  Yönetim Kurulu

                                 Başkan-2.Başkan

         İsmail DEMİRBAŞCI -Davut ALTUNTAŞ