DUYURULAR/HABERLERFaaliyet Raporları

Duyuru – 2018/04: Mali Tablolar (31 Aralık 2017 tarihli)

Değerli Ortaklarımız,

Tarafınıza daha önce de “şeffaflık prensibimiz gereği” beyan ve taahhüt ettiğimiz üzere,

Yönetim Kurulumuz 31 ARALIK 2017 tarihi itibarıyla (yani 2017 yılının tümünü kapsamak üzere) gerçekleşen faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanmış “RESMİ” MALİ TABLOLARI ekte bilgilerinize sunmaktadır.

GELİR TABLOSU – Gelir ve Giderlerimiz
AYRINTILI GELİR TABLOSU – Gelir giderlerimizin açıklamaları
BİLANÇO
MALİ DURUM TABLOSU – Açıklamalı bilanço
BİLANÇO DİPNOTLARI (AÇIKLAMALAR)

Burada yayınlanan mali tabolarımızla ilgili olarak anlaşılmayan hususlar olduğu takdirde değerli ortaklarımız sorularını uygun olan en kısa sürede tarafımızca cevaplanmak üzere bizlere iletebilirler.

ÖNEMLİ NOT: Hizmetlerimiz ve sitedeki faaliyetler vesaire ile ilgili sorularınızı lütfen FACEBOOK ortamında değil, burada WEB SİTEMİZİN “Görüş ve Önerileriniz” bölümünden sorunuz. Böylece kısa sürede ayrıntılı olarak cevap verme imkanımız olacaktır.

YÖNETİM KURULU
İSMAİL DEMİRBAŞCI (Başkan)
DAVUT ALTUNTAŞ (2. Başkan)

GELİR TABLOSU (31.12.2017)

 

GELİR TABLOSU AYRINTILARINI LİNKE GİDİP İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
DİKKAT: “AYRINTILI BİLGİLENDİRME AMAÇLI TABLO” EXCEL FORMATINDA AÇILACAKTIR.

BİLANÇO (31.12.2017)

 
TABLOYU BÜYÜTMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYIN

MALİ DURUM AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

———————————————————–

MALİ DURUM / BİLANÇO DİPNOTLARI:

1– Tablo 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

2-Bazı tutarlara ait detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

100- KASA HESABI: Kasada 9.224,62 TL Nakit para mevcuttur.

102- BANKALAR HESABI: Bankalarda 108.067,55 TL para mevcuttur.  Bunun; 99.133,13 TL si TL cinsinden banka cari hesaplarında, 1.970,07 TL si (436,29 Euro ) Euro cinsinden banka cari hesaplarında bulunmaktadır. 6.964,35 TL ise kapalı ve yönetime geldiğimizden bu yana hiç kullanılmayan banka hesaplarında bulunmaktadır. Kullanılmayan banka hesaplarında bulunan 6.964,35 TL nin 2.452,32 TL si Almanya’ nın Köln şehrindeki bir bankada, 97,74 TL si Şekerbank hesabında 4.429, 29 TL si ise TMSF tarafından el konulan Bank Asya hesabında bulunmaktadır. Cari dönemde 7 farklı banka ile çalışılmış ve bu bankaların tamamında Euro hesabımız mevcuttur.

108- DİĞER HAZIR DEĞERLER: Hesabın toplamı 132.599,10 TL dir. Kuveyt Türk hesabında bulunan 109.500,00 TL Mahkeme ve Gediz Elektrik A.Ş kurumuna verilen teminat mektubu karşılığında bloke edilmiş tutardır. Bu tutarın kar payı getirisi olup, teminat mektubu komisyon gideri tutarının üzerinde bir gelir sağlanmaktadır. Pos cihazı hesabında görünen 23.094,10 TL anlaşma gereği bankada blokelidir, süresi dolduğun da bloke çözülüp Ziraat Bankasının ilgili hesabına otomatik olarak aktarılmaktadır.

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR: Ortaklardan Alacak Tutarı 1.608.851,25 TL dir. Bu tutar altyapı alacakları dışındaki tüm alacakları içermektedir. (Aidat, Su Elektrik, Gecikme zammı ve Geçici Maliyet bedelleri) Bu Alacak tutarın 972.643,22 TL si tapuları kooperatif adına kayıtlı olan 14 ortağımıza aittir. 31 Aralık Tarihi itibari ile 16 ortağımızın hiç borcu kalmazken iken 84 ortağımız fazla ödeme yaptığı görülmüştür. Ödeme konusunda problemli olan 70 ortağımız bulunmaktadır. Bunlardan 11 tanesi icra ve dava aşamasına gelmiş ve netice olarak bir kısmı tahsil edilmiştir. Diğerleri hakkında icra takibi ile ilgili işlemler hukuk müşavirlerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

136- ORTAKLARDAN ALTYAPI ALACAKLARI: 1018 ve 1019 adadaki ortaklarımızdan 47.900,00 TL elektrik altyapı avans bedeli tahsil dilmiştir. Ortaklarımızın borçları 136 nolu muhasebe hesap kodunda takip edilmektedir. Elektrik altyapı bedeli ile ilgili tahsil edilen bedeller banka hesaplarımızda muhafaza edilmekte olup, amacı dışında başka işlerde kullanılmamıştır. Ortaklarımızın elektrik altyapı borcu 165.100,00 TL dir. Ortaklardan diğer su, yol ve kanal gibi altyapı alacak tutarının toplamı 171.797,78 TL dir.

151- BİNA VE ALTYAPI ÜRETİM MALİYETİ: Kuruluştan bu güne kadar bina ve altyapı için harcanan bedellerin toplam tutarı 11.818.713,23 TL dir.

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANLARI: 1017 ve 1026 adalarda yaptırılan su altyapı çalışması karşılığında ödenen avans bedeli olup konuyla ilgili olanlar 52.500,00 TL tutar için fatura getireceklerdir.

220- ALICILAR:  Alacak tutarı 38.932,17 TL dir. Önceki yönetimler zamanında fazla ödeme yapılmış olup bedelin geriye alınma imkanı kalmamıştır.

221- ALACAK SENETLERİ: Alacak Senetleri tutarı 3.046,01 TL dir. Senet çok eski yıllara ait olup tahsil imkanı kalmamıştır.

236- AYRILAN ORTAKLARDAN ALACAKLAR: Önceki yıllarda ayrılan ortaklardan alacak tutarı olup 117.350,22 TL dir. Alacağın tahsil imkanı kalmamıştır.

259- VERİLEN AVANSLAR: Önceki dönemlerden verilen avans tutarı olup geri alma imkanı kalmamıştır. Tutar 19.154,26 TL dir.

279- VERİLEN AVANSLAR: Önceki dönemlerden verilen avans tutarları olup geri alma imkanı kalmamıştır. Tutar 191.650,81 TL dir.

320- SATICILAR: Güzeler Hafriyat ve Ahmet Bayındır firmasına ait olan 192.941,49 TL borç önceki yönetimden devir alınmıştır.

329- DİĞER TİCARİ BORÇLAR: 12.987,80 TL borç tutarının tamamı Ocak/ 2018 dönemine ait olup vadeleri geldiğinde ödenmiştir.

331- ORTAKLARA BORÇLAR: Kuruluştan bu güne kadar ortaklar adına tahakkuk ettirilen imalat bedelleri (alt yapı ve bina) olup toplam tutarı 15.709.443,49 TL dir.

335- YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONELLERE BORÇLAR: 31.869,64 TL Tutarın tamamı Ocak 2018 dönemine ait olup ilgililere ödenmiştir.

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR: Ödenecek verginin tamamı gelir vergisi kesintisinden ibaret olup, 1.471,90 TL vadesinde bankadan ödenmiştir.

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ: Ocak /2018 dönemine ait olan 15.618,10 TL tutarındaki SGK pirimi vadesinde bankadan ödenmiştir.

380- GELECEK YILLARA AİT GELİRİER: 3.455,00 TL nin tamamı önceki yıllara ait gelirlerden ibarettir.

420- SATICILAR: 6.991,19 TL nin tamamı önceki yıllara ait olup ödeme imkanı kalmamıştır.

436- AYRILAN ORTAKLARA BORÇLAR: 59.784,86 TL Tutarın tamamı ayrılan ortaklara ait olup ödeme imkanı kalmamıştır.

440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI: Hesabın toplamı 542.549,00 TL dir. 213.000,00 TL si 1018 ve 1019 adalarda yapılacak elektrik altyapısı avans bedeli olarak tahakkuk ettirilmiş olup geriye kalan tutar cari dönemde diğer altyapı bedelleri için tahakkuk ettirilmiştir. (1026 ada parke taş ve su ile 1017 ada su altyapı bedeli)

481- ÖNCEKİ DÖNEM HUZUR HAKLARI: 15.918,79 TL nin tamamı çok önceki dönem huzur hakkı borları olup ödeme imkanı kalmamıştır.


ZÜMRÜTEVLER KOOPERATİFİ ADINA KAYITLI
GAYRİMENKULLER LİSTESİ
(31.12.2017)