DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/09: Kooperatifimize yeni ortak alımı, yapılan tahsilat ve harcamalarla ilgili bilgilendirme

Değerli ortaklarımız malumunuz olduğu üzere 26 Aralık 2017 tarihinde kooperatifimize ait 2 adet arsa için açık arttırma teklif usulü ile arsalara ortak kaydı yapılacağına dair duyuruyu web sayfamızda sizlerle paylaşmıştık.

21 Ocak 2018 tarihinde yapılan ihale neticesinde bir adet arsamız için 200 bin TL bedel karşılığında yeni ortak kaydı yapılmıştı. Diğer arsamız için arzu edilen seviyede bir fiyat teklifi gelmediğinden söz konusu arsamız (ikinci) için yeni ortak alımı yapılamamıştı. İkinci arsa için gelen en yüksek teklif 150 bin TL olmuştu. Bunun üzerine arsa komisyonumuz ikinci arsaya 210 bin TL bir bedel karşılığında ortak kaydı yapılabilmesi yönünde karar almıştı.

Bu gelişmeler, web sayfamızda yayınlanan 2018/02 sayılı duyurumuzun 4. Maddesinde siz değerli ortaklarımızla da paylaşılmıştı.

Daha sonraki bir tarihte ise, ŞEREF AKSU isimli bir şahıs kooperatifimizden bir arsa satın almak yoluyla ortaklık kaydı talebini yönetim kurulumuza ulaştırmıştır. Yönetim Kurulumuz bu talep konusunda değerlendirme yapmış ve aşağıda belirtilen neticeye varmıştır:

“Yönetimimiz, kooperatifimize tedarikçi firmalar tarafından daha önce sağlanmış olan mal ve hizmet bedellerinin ödenerek yeni gerekli hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için yeni ortak alımı yoluyla ilave gelir sağlanmasının elzem olduğuna karar vermiştir.” Neticede gerekli işlem ve formaliteler tamamlanıp söz konusu arsanın tahsil edilen bedeli kooperatifimizin banka hesabına girmiştir.

Şu hususu da belirtmekte yarar görüyoruz ki, bugüne kadar yapılan ortaklık kayıtlarından elde edilen bedellerin tümü önceki yönetim tarafından devredilen borçların ödenmesi için kullanılmıştı. Diğer taraftan, yönetimimizin bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin ve satın aldığı malzemelerin bedelleri ise yapmış olduğumuz tasarruflar, ortaklarımızdan tahsil etmekte olduğumuz aidat bedelleri ve gecikmiş alacakların önemli bir bölümünün sıkı takip neticesinde alınarak hesaplarımıza girmesi sayesinde ödenmiştir. Bu noktada hemen belirtelim ki yönetim olarak gecikmiş veya tahsil edilemeyen alacakların tahsil edilebilmesi için gerçekten de planlı, istikrarlı ve de ısrarlı bir gayret içinde bulunuyoruz devamlı olarak.

Yukarıda belirtildiği üzere, ortak kaydı neticesinde yapılan tahsilat banka hesabımıza girmiş olup kooperatif işlerimiz için gerekli ve acil olan kalemler için gerekli harcamalar yapıldıktan sonra bakiyesi de ileride gerekli işler için banka hesabımızda kalacaktır. Söz konusu harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi, değerli ortaklarımızla da önümüzdeki günlerde yine web sayfamızda paylaşılacaktır.

Başkan                                                            Başkan Yrd.                                          
İsmail DEMİRBAŞCI                                 Davut ALTUNTAŞ