Denetim RaporlarıDUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/17: Denetim Raporu (31 Aralık 2017 tarihli)

Değerli Ortaklarımız, tarafınıza daha önce de “şeffaflık prensibimiz gereği” beyan ve taahhüt ettiğimiz üzere, Denetim Kurulu tarafından hazırlanarak (31 ARALIK 2017 tarihi itibarıyla) Genel Kurulda dikkatinize sunulmuş bulunan DENETİM RAPORUNU aşağıda yayınlıyoruz.

Bu rapor Genel Kurulda dikkatinize sunulduktan sonra, Yönetim Kurulumuz teveccühünüze mazhar olmuş ve ibra edilmiştir. Değerli Kooperatif Ortaklarımıza, Yönetim Kurulu olarak buradan bir kere daha teşekkürlerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz.

Diğer taraftan söz konusu raporu hazırlamış bulunan ilgili denetçiler Genel Kurulumuz tarafından ibra edilmemişlerdir.