DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/20: Kooperatif ile ilgili faaliyetlerimiz ve diğer gelişmeler hakkında bilgi güncellemesi

Değerli ortaklarımız öncelikle hepinizi saygıyla selamlar sağlıklı ve huzurlu bir yaşantı dileriz. Uzun zamandan beri sizlerle paylaşımda bulunmadık çünkü yönetim kurulu olarak sık sık paylaşım yaparak ortaklarımızı meşgul etmemenin daha uygun olacağını düşündük.

Bu paylaşımımızda sizleri yönetim kurulumuzun diğer kurullarla uyumlu çalışması sonucunda gerçekleştirdiği önemli faaliyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

A – YÖNETİM VE DENETİM KURULU UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİRLER.

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içinde ve ihale komisyonu üyeleri ile birlikte saygı ve sevgi kuralları çerçevesinde özverili ve aynı zamanda başarılı bir çalışma yürütmektedirler. Bu bakımdan, Yönetim Kurulu olarak, aşağıda belirtilen tüm üyelere ve çalışanlarımıza gayretli ve ilkeli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

1 – Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan İsmail Demirbaşcı – Bağımsız Denetçi- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Başkan Yardımcısı Davut Altuntaş – Emekli İnşaatçı
Muhasip Üye Şemsettin Gümüştekin- Emekli İnşaatçı

2 – Denetim Kurulu Üyeleri

Selahattin Köse- Avukat (Arsa ve Altyapı İhalesi Komisyon Başkanı)
Gürsel Dağ- Elektrik Mühendisi

3 – İhale ve Arsa Komisyonu Üyeleri

Zarecettin Yılmaz – Emekli Öğretmen – Esnaf (Kooperatifimizde market işletmecisi)
Zafer Yıldırım – Müteahhit
Arap Çelik – Emekli
Ali Osman Yaşar – Emekli Polis Memuru

Not: Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin tamamı, “Arsa ve İhale komisyonunda” görev almışlardır.

4 – Kooperatifimizin İnternet Sitesi Editörü

Mustafa Hunca – Profesyonel İşletme Yöneticisi ve Yönetici Danışmanı

B – KOOPERATİFİMİZ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

1 – ELEKTRİK ALTYAPI İHALESİ YAPILDI

Elektrik altyapı projesi ile ilgili 20.11.2018 ve 27.11.2018 tarihlerinde iki kez ihale yapıldı. Yapılan ihale sonucunda elektrik altyapı işi 1.390.000,00 TL bedel ile en uygun teklifi veren Doruk Tan Mühendislik Elektrik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına verildi.

  • Bu ihale kapsamında, elektrik altyapısı olmayan ortaklarımızın altyapı işleri ile 3. Trafo sıfırdan imal edilecektir.
  • Diğer taraftan, elektrik altyapısı olan ortaklarımızın kullandığı elektrik sigorta panoları sayaç panosuna dönüştürülecek ve ayrıca 1 ve 2 nolu trafolarda da tadilatlar yapılacaktır. Bir başka ifade ile Gediz Elektrik A.Ş nezdinde abonelik talebinde bulunabilmemiz için gerekli olan altyapı işlemlerinin tamamı yapılacaktır.

Not: Çevre aydınlatmalarının tamamının tadilat yapılması veya tercihen tadilatlar yapılmadan Gediz Elektrik A.Ş. ye devri ile ilgili teşebbüslerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak çevre aydınlatması hiç olmayan 1018 ve 1019 adanın çevre aydınlatma işi de gerçekleştirilen ihale kapsamında yapılacaktır.

ÖNEMLİ HUSUS: Almış olduğumuz mal ve hizmet bedellerinin ilgili kişi ve kuruluşlara zamanında ödenebilmesi için siz değerli ortaklarımızın söz konusu proje ile ilgili ödemeleri gereken tutarları kooperatifimize zamanında yani gecikme olmaksızın gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  • Esasen ve de malumunuz olduğu üzere söz konusu 3.000 TL altyapı bedelleri 2018 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 3 taksit olarak ödenmesi gerekmektedir. Ne yazık ki kayıtlarımızın incelelenmesi neticesinde halen hatırı sayılır sayıda ortağımızın söz konusu tutarı ödememiş oldukları görülmektedir.

O nedenle ilgili firmalara karşı kooperatifimizin zor durumda kalmaması için 1018 ve 1019 adada oturan ortaklarımızın söz konusu elektrik altyapı projesiyle ilgili olarak paylarına düşen 3.000,00 TL tutarındaki katkı paylarını bir an önce ödemeleri menfaatleri icabı olacaktır. Böylece, uygulanmasından üzüntü duyacağımız yasal işlemleri başlatmak zorunluluğu hasıl olmayacaktır. Malumunuz olduğu üzere, yükümlülüğünü yerine getirmeyen ortaklarımız hakkında yönetim kurulu olarak mevzuat/kanun gereği yasal yollara başvurma zorunluluğumuz bulunmaktadır.

2 – İKİ ADET ARSA ÜZERİNDEN ORTAKLIK KAYDI YAPILABİLMESİ İÇİN İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04.11.2018 tarihinde yapılan arsa üzerinden ortaklık kaydı ihale sonucunda;

a-) 1019 Ada 1 Parsel 17 nolu bağımsız bölüm üzerinden ortaklık kaydı ihalesi 217.000 TL ile Fahri Ünalan’ da kaldı.
b-) 1018 Ada 1 Parsel 21 nolu bağımsız bölüm üzerinden ortaklık kaydı ihalesi 195.000 TL ile Ömer Volkan Ark’ da kaldı.
c-) İhaleye çıkarılan ancak yeterli teklif gelmeyen;

-1018 Ada 1 Parsel 24, 26 ve 29 Nolu Bağımsız Bölümlerin 200.000,00 TL’nin
-1018 ada 1 Parsel 25, 35, 69, 70, 78, ve 91 Nolu Bağımsız Bölümlerin 180.000,00 TL’nin
-1026 ada 1 Parsel 43 Nolu Bağımsız Bölümün 210.000,00 TL’nin
-1026 ada 1 Parsel 65, 66 Nolu Bağımsız Bölümün 180.000,00 TL’nin altında olmamak üzere teklif verene ferdileştirilmesine “Komisyon” tarafından karar verildi.

Malumunuz olduğu üzere beş adet arsa üzerinden başlatılan ihalede yeterli fiyat talebi gelmediğinden ihale iki adet arsa satışı ile sonuçlandı. Bununla beraber ortak kaydı sürecimiz devam etmektedir. Bu nedenle, yukarıda ada parsel ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen arsalarla ilgili olarak, komisyon tarafından belirlenen taban fiyatlar esas alınmak suretiyle talepte bulunanlar için bu arsalar üzerinden ortaklık kaydı yapılabilecektir.

Talepte bulunmak isteyecek kişilerin konuyla ilgili detaylı bilgi almak üzere kooperatifimiz müdiresi ile irtibata geçmesi önemle rica olunur.

3 – CAMİİ İÇİN ÖDENEN EMLAK VERGİSİNE SON VERİLDİ

Yapı kullanma izin belgesi süresinde alınmayan camimiz için yapı kayıt belgesi alınarak Seferihisar Belediyesi Emlak Vergi Dairesine müracaat edildi. Camilere tanınan “Emlak Vergisi Kanunu Muafiyeti” şartlarını taşıyan camimiz için yıllık olarak ödenen yaklaşık 6.000,00 TL Emlak vergisi ödenmesine son verildi.

4 – ABDULLAH KASAP’IN KENDİSİYLE BİRLİKTE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ ARKADAŞLARI HAKKINDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPMIŞ OLDUĞU SUÇ DUYURUSU İLE İLGİLİ SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

Eski yönetim kurulu üyesi Abdullah Kasap, Yönetim kurulu başkanı İsmail Demirbaşcı ve başkan yardımcısı Davut Altuntaş hakkında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10.05.2018 ve 14.06.2018 tarihlerinde 13 adet farklı konu hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bunun üzerine 11.07.2018 tarihinde Seferihisar Polis Merkezince İsmail Demirbaşcı ve Davut Altuntaş’ın ifadeleri alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili 13.08.2018 ve 03.09.2018 tarihlerinde İsmail Demirbaşcı, Abdullah Kasap’ın gerçek dışı iddialarını çürütebilecek nitelikteki 38 adet ek belge ile birlikte 17 sayfalık açıklama yazısını soruşturma dosyasına sunmuştur. Dosya üzerinde savcılık soruşturması devam etmektedir.

5-ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDULLAH KASAP VE ESKİ DENETÇİ ZEYNEL ERDOĞAN GENEL KURULUN İPTALİ İÇİN KOOPERATİF HAKKINDA DAVA AÇMIŞLARDIR

Abdullah Kasap ve Zeynel Erdoğan “Genel Kurul Kararlarının İptali” maksadı ile 15.08.2018 tarihinde Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmış bulunmaktadırlar. Söz konusu müracaatları “Kooperatifimize ortaklığı bulunmayan bir kişinin divan heyetinde yer aldığı, ortak olmayan kişilerin oy kullandığı ve gündemde olmadığı halde denetçiler hakkında dava açılması için genel kurulda karar alınması” gibi yasal olarak mesnetsiz iddiaları kapsamaktadır.

Yargılamanın ilk duruşması 18.01.2019 tarihindedir. Dava ile ilgili kooperatif avukatımız tarafından gerekli yazılı savunma süresi içinde mahkemeye verilmiştir.

6-DENETİM KURULU ÜYELERİ ESKİ DENETÇİLER HAKKINDA SEFERİHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR.

Genel kurulda ortaklarımızın almış olduğu karar uyarınca, kooperatifimizin mevcut denetim kurulu üyeleri Av. Selahattin Köse ve Elektrik Mühendisi Gürsel Dağ, eski denetçiler Mustafa Birkan ve Zeynel Erdoğan hakkında “Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma” suçları iddiasıyla Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuşlardır. Başsavcılık tarafından açılan soruşturma devam etmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:  

22.07.2018 Tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararlar gereğince;

1- Kuyu suları tüm ortaklarımıza eşit olarak verilebilmesi için 31.12.2018 tarihinden itibaren yönetim kuruluna düzenleme yetkisi verilmiştir.  Bu yetki gereğince kuyu suları 31.12.2018 tarihinde tamamen kesilecektir. Kuyu suyu kullanan ortaklarımızın mağduriyet yaşamamaları için bir an önce iz-su abonelik işlemlerini yaptırmaları menfaatleri icabı olacaktır (İlgili genel kurul kararı aşağıdadır).

Malum olduğu üzere, kuyu suları yalnızca 1018, 1019 ve 1026 adalara 24 saat esasıyla verilmektedir. Bu uygulama söz konusu 3 adada kayıtlı ortaklarımızın İZSU altyapısı olmadığından mağdur olmamaları için yapılmıştır. Bunlar dışında kalan diğer adalara uzun süredir verilmemektedir. Oysa bugün tüm ortaklarımızın İZSU altyapısı mevcut olup kendileri İZSU’nun abonelik işlemlerini yerine getirerek normal şehir şebeke suyu bağlanabilmektedir. Dolayısıyla tüm kooperatif genelinde eşitsizliği giderebilmek için söz konusu tarihe kadar bu adalarda oturan tüm ortaklarımızın gereğini yaparak şebeke suyuna bağlanmaları kendi yararlarına olacaktır. Lütfen bu konuda bir ihmale yer verilmemesini önemle rica ediyoruz.

 

2- Kooperatif ortak alanlarına (yol, yeşil alan, kaldırım v.s.) yapılan işgallerin sonlandırılması gerekmektedir. İleride sıkıntı yaşamamak adına bir an önce işgal ettikleri alanları terk etmeleri ve yasal sınırlarına çekilmeleri hususunu önemine binaen görevimiz gereği bir kere daha hatırlatmış bulunmaktayız (ilgili genel kurul kararı aşağıdadır).

Tüm ortaklarımızı saygıyla selamlar, yaklaşan yeni yılın huzur, sağlık, getirmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

YÖNETİM KURULU