DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2019/07: “Ortaklarımıza Genel Kurul Davetiyesi” hakkında

Yönetim Kurulumuzun 13 Mayıs 2019 tarih ve 2019-08 nolu kararı gereğince tüm ortaklarımıza 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ için davetiye ile birlikte mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) gönderilmiş bulunmaktadır. Toplantı ile ilgili bütün ayrıntılı bilgiler EKTE yer almaktadır.

İlk toplantı tarihi 29 Haziran 2019 Cumartesi (Saat 10 Kooperatifimiz Sosyal Tesisinde)
Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise sonraki toplantı tarihi 28 Temmuz 2019  (aynı yerde)
(Hazirun Cetvelinin imzalanmasına aynı günler saat 08:30 da başlanacaktır.)

olarak belirlenmiştir.  Mevzuat gereği yapı kooperatifleri genel kurulun yapılabilmesi için ortakların ¼ ü toplantı salonunda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde takip eden toplantılarda da yine aynı çoğunluk aranmaktadır. Geçmişteki tecrübe ve uygulamalar dikkate alındığında genellikle ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamakta ve ikinci toplantı tarihinde çoğunluk sağlanabilmektedir. Bu nedenle 28 Temmuz 2019 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanarak toplanabileceğimizi umut etmekteyiz.

Toplantıya bizzat katılamayacak olan ortaklarımız zarf içinde gönderdiğimiz ya da ekte sunulan Vekalet örneğini doldurup ıslak imzalı olarak posta ya da kargo yolu ile vekil tayin ettikleri kişilere ulaştırılabilirler. Her ortak birinci derece yakınlarına (eş, anne, baba, çocuk, kayın anne ve kayın baba) veya kooperatifimizin herhangi bir ortağını vekil tayin edebilirler.

Bilvesile “HAYIRLI RAMAZANLAR” dileriz.

YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir