DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2019/09-2: GK öncesi yönetimimiz hakkında iftiralarla ilgili açıklamalarımız – İktisadi İşletme

Değerli Ortaklarımız;

Bu yazımızda, 28 Temmuz 2019 tarihli genel kurul öncesi yönetimimizin bu dönemdeki icraatı ile ilgili olarak bilgi paylaşımına devam ediyoruz. Bugün yanıtlamak istediğimiz husus kooperatifimizin yararına olması için kurulmuş olan “İktisadi İşletme” hakkında kooperatif ortaklarımız arasında yayılmak istenen yanlış bilgilendirme ile ilgilidir.

İKTİSADİ İŞLETME

Genel Kurul yaklaşırken, bazı muhalif kişilerin ortaklarımız arasında kooperatifimize ait “İktisadi İşletme”hakkında asılsız bilgiler yaymaya çalıştığını duyuyoruz. Ortaklarımızdan bazıları bizlere gelip kendilerine şunların ifade edildiğini belirtiyorlar, söz konusu muhalif kişiler tarafından.

“İsmail Demirbaşcı ve Davut Altuntaş kendi adlarına şirket kurdular ve gayrimenkul ve paraları o şirkete aktarıyorlar (veya aktarmak gayesiyle yaptılar vs)”

Oysa bahsedilen kuruluş şirket değil yalnızca kooperatifimiz adına ve onun unvanı altında kurulmuş bir iktisadi işletmedir ve diğer bir deyişle ondan bağımsız olmayan yavrusudur.

Kuruluş sırasında, Ticaret Sicil müdürünün önerisiyle bu iktisadi işletmenin yetkilileri (kanuni temsilcileri) olarak 2 kişinin kanuni temsilci olması gerektiği bildirilmiştir. O günkü yönetim kurulu üyelerinin (İsmail Demirbaşcı, Davut Altuntaş ve Abdullah Kasap) almış olduğu karar gereğince İsmail Demirbaşcı ve Davut Altuntaş iktisadi işletmenin yetkilisi olarak görevlendirilmiştir (kanun çerçevesinde).

Daha sonra sicil bu talebinden vazgeçerek, kooperatifi temsil eden yetkililerin doğrudan iktisadi işletmeyi de temsil edebileceklerini bildirmiştir. O günden bugüne kadar iktisadi işletmenin temsil görevi genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri eliyle yürütülmektedir. Bu süreç bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Yani yönetim kurulu değişirse yeni üyeler İktisadi İşetmenin de yönetimine geçecektir. Diğer bir deyişle önümüzdeki seçimli genel kurulda seçilecek olan yönetim kurulu üyeleri doğrudan bu işletmeyi de temsil görevini üstlenmiş olacaklardır.

Diğer taraftan kooperatifin gayrimenkulleri ve diğer maddi varlıkları nasıl yönetiliyor ve denetimi yapılıyorsa bu iktisadi işletme de aynı sürece tabi bulunmaktadır. Ayrıca, bu işletmenin gelir gider hesapları ve bilanço değerleri ve kalemleri kooperatif hesaplarıyla birleştirilerek genel kurulda siz değerli ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

İktisadi işletmenin kooperatife yük getirdiği ve gereksiz olduğu iddiaları da ortalıkta dolaştırılmaktadır. Bu ifadeler de doğru olmayıp maalesef yanıltma maksatlıdır. Zira kooperatifin avukat ve mali müşavirleri iktisadi işletme için ayrıca bir bedel talep etmemişlerdir. Dolayısıyla bunun için herhangi bir ödeme yapılmamış ve ek masraf oluşmamıştır.

İddia edildiği gibi kooperatifin ayrı muhasebe defterleri olduğundan bahisle ekstra muhasebe ücreti söz konusu değildir. Yalnızca iktisadi işletmenin kendisine özgü fatura, gider makbuzu vs gibi bir takım kırtasiye masrafları oluşmuştur. Bunun dışında neden olduğu başkaca masraf söz konusu değildir.

Yasa koyucu 15 Şubat 2019 tarih ve 30687 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişikliğe giderek iktisadi işletme hesaplarının da kooperatif muhasebe defterleri içinde takip edilmesi (hesap kodlarında ayırıma giderek) yönünde kolaylık sağlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla hem kayıt hem de denetim açısından bir yarar meydana gelmiştir.

İKTİSADİ İŞLETMENİN KOOPERATİFİMİZE NE FAYDASI OLMAKTADIR?

İktisadi İşletme sayesinde “ortaklık dışı işlemlerden, yani inşaat ile ilgili işler haricinde yapılan faaliyetlerden dolayı” kooperatifimizin vergi muafiyetinin kalkması (zayi olması) gibi bir durum (veya risk) artık söz konusu değildir. (Önemli Not: Eğer böyle bir durum meydana gelmiş olsaydı, bu ortaklarımızın aidatlarına ekstradan KDV artışı olarak yansımak zorunda kalacaktı)

İktisadi işletmemiz sayesinde örneğin “sosyal tesisin ve diğer yerlerin kira geliri veya zeytinlerimizden elde ettiğimiz zeytinyağları satışından dolayı kooperatifimizin kasasına resmi satış fişi mukabili giren gelir, yasal çerçeve kapsamında muhasebe kayıtlarına dönüştürülmekte ve böylece resmi kayıtlarımızda yer almaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce bu imkandan yoksunduk ve bu tip “kooperatife gelir sağlayabilecek işlemleri” kanuni mevzuat açısından yapma yetkimiz yoktu “kooperatif olarak”. İşte, İsmail Demirbaşcı yönetimi yeni değişen kanun kapsamında bu hakkı kanunun izin verdiği şekilde yani kanuna uygun olarak kullanabilmek için gerekli makamlara gerekli müracaatları yaparak kooperatifimiz ve dolayısıyla ortaklarımız lehine “bu çok önemli imkanı” gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir