DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2019/09-3: GK öncesi yönetimimiz hakkında iftiralarla ilgili açıklamalarımız – Elektrik Altyapısı

Değerli Ortaklarımız;

Bu yazımızda da, 28 Temmuz 2019 tarihli genel kurul öncesi yönetimimizin bu dönemdeki icraatı ile ilgili olarak bilgi paylaşımına devam ediyoruz. Bugün yanıtlamak istediğimiz husus ELEKTRİK ALT YAPI PROJESİ ile ilgili yapılan tenkitlerdir.

ELEKTRİK ALTYAPISI PROJESİ

1018 ve 1019 adalarda yapılmakta olan (sona geldi) elektrik altyapı inşaatının  İsmail Demirbaşcı başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından zamanında yerine getirilmediği ve dolayısıyla daha sonra yüksek bedel karşılığı bu projenin gerçekleştirildiği ve ayrıca sitenin kalan kısmına sokak aydınlatma lambalarının yapılmayacağı şeklinde paylaşımların kooperatif üyelerimiz nezdinde yapıldığını duymakta ve izlemekteyiz.

Bu iddiayı yaydığını haber aldığımız kişi, şu anki yönetim kurulu başkanımız İsmail Demirbaşcı ve yardımcısı Davut Altuntaş ile birlikte 2017 yılında birlikte yönetim kuruluna seçilmişti. Söz konusu genel kurulda alınan “ortak başına 1500 TL tahsil edilmesi gereken avans bedelinin 250 TL taksitler hainde 6 ay içinde tahsil edilmesi yönünde o günkü yönetim kurulu üyeleri (İsmail Demirbaşcı, Davut Altuntaş ve Abdullah Kasap) olarak karar verildi (14.8.2017 tarihinde).

Daha sonra, söz konusu bu bedeller karşılığında elektrik altyapı projesinin gerçekleştirilmesinin imkan dahilinde olmadığı görüldüğünden, avans bedeli ödeyen ortaklarımızın mağdur olmamaları için toplanan avans bedelinin iade edilmesi hususundaki karar 26.2.2018 tarihinde yine aynı yönetim kurulu üyeleriyle (İsmail Demirbaşcı, Davut Altuntaş ve Abdullah Kasap)  oy birliği halinde alınmıştır.

Eğer “iddia edildiği gibi” bu işlem süresinde yapılmamışsa veya mağduriyet söz konusuysa (ki değil) bu iddiayı dile getiren şahıs da aynı sorumluluğu en az şu anda tenkit ettiği kişiler kadar taşımaktadır. Zira söz konusu kararların altında kendi imzası da bulunmaktadır.

Daha sonraki genel kurulda (22 Temmuz 2018) ise ilgili adalarda ikamet eden ortaklardan kişi başı 3.000 TL katılım payı alınmasına, diğer adalarda ikamet edenlerden ise herhangi bir bedel alınmamasına ve Gediz Elektrik firmasına abonelerin ve sokak aydınlatmalarının devri için gerekli olan altyapı bedelinin kooperatif bütçesinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bunun için gerekli finansman kaynağının da arsa üzerinden ortaklık kaydı suretiyle gelir sağlayarak temin edilmesi hususu da ayrıca karara bağlanmıştır.

Neticede, söz konusu elektrik alt yapısıyla ilgili olarak en az 10 isteklinin katılımıyla 2 defa ihale yapılmış olup, ihale Doruk Tan Elektrik Mühendislik San ve Tic. Ltd. Şti’ nde kalmış ve bahsi geçen firmayla 7 Aralık 2018 tarihinde iş yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

Gerçekleşen maliyetler üzerinden ortak başı ödenmesi gereken katkı payı hesabı tekrar yapılmış olup, 3.000 TL alınan bedelin uygun düştüğü hesaplar neticesinde belirlenmiştir.

Ancak iddia sahibi kişiler bu 3000 TL bedelin yanlış hesaplandığını 1018 ve 1019 adada oturan ortaklardan 8000 TL elektrik altyapı bedelinin tahsil edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler – ki bizim hesabımıza göre bu doğru değildir.

Çok önemli bir diğer husus da şudur ki elektrik altyapı ihale bedelinin yüksekliğinden dolayı ihale 2 ye bölünüp 2 etap olarak planlanmıştır. İlk etapla ilgili bilgi yukarıda verilmiş bulunmaktadır.

İkinci etapda ise 1018 ve 1019 ada dışındaki diğer adaların sokak aydınlatma direklerinin dikilmesi gerçekleştirilecektir. Akabinde de tüm sitenin elektrik abonelikleri ve sokak aydınlatmaları kanunun ön gördüğü şekilde Gediz Elektrik AŞ ye devredilecektir.

Çalışmalar bu şekilde yürütülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir