DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2020 / 10: Elektrik ve Su Fiyatları Hakkında Açıklama

ELEKTRİK VE SU FİYATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ;

Bazı ortaklarımız Elektrik ve Su fiyatlarının üzerine ciddi rakamlar ilave edilerek sonrada bu bedellerin yönetim kurulu tarafından suiistimal edildiği konusunda duyumlar alınmaktadır. O nedenle açıklama gereği duyulmuştur. 22.09.2020

 

01.09.2020 tarihinde su fiyatlarına gelen zamdan sonra;

(Çevre Temizlik Vergisi, Katma Değer Vergisi, Su ve Atık Su bedeli dahil)

1.Kademe Su Bedeli 0-13 m3 arası kullanım için                                    :  6,49 TL

2.Kadem Su bedeli 14-20 m3 arası kullanım için                                    :  6,97-TL

3.Kademe Su bedeli 20 m3 sonraki kullanımlar için                              :15,84-TL

olup İz-su tarafından yukarıda belirtilen kullanım miktarı dikkate alınarak kooperatife fatura düzenlenmektedir.

Kooperatif tarafından, Su, Atık Su ve Çevre Temizlik Vergisi ortaklara KDV dahil 7,00 TL olarak yansıtmakta olup aradaki 0,51 Krş fark ise pompa bakım, onarım, elektrik bedeli olarak su tüketim bedeli içinde yer almaktadır.

Birçok ortağımızın kullanımı 14 m3 üzerinde olmasına rağmen birim fiyatı 6,97 TL olan suyu (dağıtım bedeli ilave edilmeksizin) Kooperatif tarafından ortaklara 7,00 TL olarak yansıtılmaktadır. Diğer bir ifade ile 14 ton üzerindeki kullanımları olan ortaklarımız ilave bir bedel ödemedikleri gibi 20 ton üzerinde kullanımları olan ortaklarımız ton başına 8,84 TL kar etmektedirler. Bu katkı suyu kullanmayan ortakların katkısı olup dağıtım bedellerinin tüm ortaklara yansıtıldığı takdirde suyu kullanmayan ortaklarımız cezalandırılmış olacaklardır.

Katı Atık Toplama Bedeli KDV dahil 13,82 TL, Katı Atık Bertaraf Bedeli KDV dahil 3,47 TL olup İz-su tarafından kooperatife toplam KDV dahil 17,29 TL üzerinden Katı Atık Toplam ve Bertaraf Bedeli adı altında fatura düzenlenmektedir. Kooperatif tarafından ortaklara 17,50 TL üzerinden yansıtılmakta olup 0,31 Krş ise dağıtım bedeli finansmanı olarak değerlendirilmektedir.

01.01.2020 tarihiden itibaren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. Tarafından Kooperatife KDV dahil 0,90 Krş birim fiyatı üzerinden elektrik fatura düzenlenmektedir. Kooperatif tarafından elektrik tüketim bedeli ortaklara KDV dahil 1,00 TL olarak yansıtmakta olup aradaki 0,10 Krş fark ise trafo ve kablolarda oluşan kayıp kaçak bedeli olarak elektrik tüketim bedeli içinde yer almaktadır.

ELEKTRİK VE SU BEDELLERİNİN MUHASEBE KAYITALARI İLE İLGİLİ OLARAK;

1-) İlgili kurumların düzenlediği fatura bedeli – Elektrik ve Su Tüketim Giderleri Hesabına borç kaydı yapılmaktadır.

2-) Ortaklara yansıtılan elektrik ve su yansıtma bedeli- Elektrik ve Su Yansıtma Gelirleri Hesabına alacak kaydı yapılmaktadır.

3-) Aradaki gelir farkını muhasebe kayıtlarına her hangi bir gelir adı altında işlenmemektedir. Çünkü söz konusu fark borç ve alacak kaydı işleminin doğal sonucu olarak ayrıntılı gelir tablosuna aktarılmaktadır.

 

YÖNETİM KURULU

——————————————————

 

 

———————-

İZSU FATURA HESAPLAMA VE KONTROL TABLOSU
(LİNKE TIKLAYARAK EXCEL TABLOYU İNDİREBİLİR VE AÇABİLİRSİNİZ)