RAPORLAR

RAPORLAR

Yönetim Kurulumuz üçer ay periyodlarla denetim kurulumuz tarafından onaylanmış aşağıdaki mali tabloları burada kooperatif ortaklarımızın dikkatine sunacaktır.

– Bilanço
– Gelir Tablosu

– Ayrıca, “isteyen ortaklarımıza daha kolaylıkla inceleyebilme olanağı sunmak amacıyla” detaylandırılmış gelir ve gider bilgilerini içeren tablolar

İlk raporların öngörülen sunum tarihi

1 Ocak 2017 – 16 Temmuz 2017 (Önceki Yönetim dönemi) faaliyet raporu
(31 Ağustos 2017 de yayınlanacak – belgelerin süresinde tarafımıza teslimi kaydıyla)

17 Temmuz 2017 – 30 Eylül 2017 dönemini kapsayan faaliyet raporları
(31 Ekim 2017 de yayınlanacak)