DUYURULAR/HABERLER

8 Şubat 2018 tarihli Denetim raporu ile ilgili “Yönetim Kurulu Bilgi Notu”

31 Aralık 2017 tarihini kapsayan, 8 Şubat 2018 tarihli Denetim Raporu ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca paylaşılan “Bilgi Notu”

Denetçiler 5- 8 Şubat tarihlerinde denetimlerini yapmışlar ve raporlarını yönetime sunmuşlardır. Rapor şimdilik web sayfasından yayınlanmayacak olup isteyen ortaklarımız idari ofisimizden temin edebilirler. Rapordaki mesnetsiz tenkit ve hatalı rakamlar ile ilgili genel kurulda açıklayıcı bilgi verilecektir.

Yine de mümkün olan en kısa şekilde değinmek gerekirse eğer, hazırlanmış olan raporda denetçiler “MAALESEF” gerçekle bağdaşmayan çok sayıda rakamsal hata veya mesnetsiz ve/veya yanlış bilgiye yer vermişlerdir. Bu hataların veya yanıltıcı bilgilerin herhangi bir art niyetle ilişkili olmadığını ve çoğunlukla denetçilerin bilgi noksanlığından kaynaklandığını ummak istiyoruz.

Bir fikir verme açısından çok basit bir iki örnek olarak şunları paylaşabiliriz:

  • 31 ARALIK 2017 tarihi itibarıyla kooperatifimiz resmi hesaplarında (yani Kasa Hesabımızda ve aynı tarihli resmi bilançomuzda) KASA HESABI BAKİYESİ 9.224,67 TL görünmesine rağmen, denetçiler raporlarında söz konusu tarihli kasa bakiyesinin 1.272,88 TL olduğunu belirtmişlerdir. Bu rakamı nereden temin edebildikleri anlaşılamamıştır. Zira böyle bir kasa bakiyesi resmi hesaplarımızda mevcut değildir. 
  • Diğer taraftan ortaklarımızdan alınan çeklerle ilgili olarak da aşağıda anlatılan şekilde bir yanlış anlamaya neden olmuşlardır: Bir ortağımızdan hesaba mahsuben 10.025,20 TL çek kabul edilmiştir. Bilahare bu çek GÜZELER HAFRİYAT Firmasına ciro edilerek verilmiş yani çıkışı yapılmıştır.“Resmi muhasebe prensiplerine” göre böyle bir çek alındığından KASA hesabına değil ALINAN ÇEKLER hesabına yazılır. Dolayısıyla bu çekin de kasaya girişi yapılmamış ve doğrudan ALINAN ÇEK hesabına resmi olarak ve usule/kanuna uygun şekilde girişi yapılmıştır. Satıcı firmaya verildiğinde de yine aynı hesaptan çıkışı sağlanmıştır. Bu işlemler de keza resmi defter olan yevmiye defterine ayrıca kaydedilmiştir. Dolayısıyla denetçilerin “SÖZ KONUSU ÇEKİN KASA DEFTERİNE KAYDEDİLMEMİŞ OLDUĞU” yönündeki tespitleri tamamen yanlış ve geçersiz olup, bu konuda da bilgi açısından yetersiz kaldıklarını açık şekilde göstermektedir. Daha da vahimi, kendileri bu konularda hata yaptıkları konusunda uyarılıp “isterlerse bu hatalarını düzeltebilecekleri” belirtildiğinde, “Raporu kendilerine verilen evraklara göre tanzim ettikleri ve tekrar gözden geçirmelerine gerek olmadığını” ifade etmişler ayrıca bizim uygun gördüğümüz şekilde paylaşabileceğimizi de ilave etmişlerdir

Bunlar yalnızca 2 adet örnek olup, bu hususta “yapılan hatalar ve yanlış yönlendirmelerle ilgili” daha ayrıntılı bilgi edinmek istendiğinde bunlar isteyene ibraz edilebilecek durumdadır. Her zaman tekrarladığımız “şeffaf bir yönetim” sözümüz kapsamında değerli ortaklarımızı bilgilendirmek gerektiğine inandığımız için bu bilgileri tarafınızla paylaşmayı uygun bulduk.

                                  Yönetim Kurulu

                                 Başkan-2.Başkan

         İsmail DEMİRBAŞCI -Davut ALTUNTAŞ