Denetim RaporlarıDUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/21: Denetim Raporu (01.01.2018 31.10.2018 tarihlerini kapsar)

Değerli Ortaklarımız, tarafınıza daha önce de “şeffaflık prensibimiz gereği” beyan ve taahhüt ettiğimiz üzere, Denetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 01.01.2018 – 31.10.2018 tarihlerini kapsayan DENETİM RAPORU bu paylaşımımız ile bilgilerinize sunulmaktadır.

Denetim kurulumuza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.