DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/13: Zümrütevler Sitesi’nde Sosyal Tesis Kiraya verilecektir

Kooperatifimize ait Tepecik Mah. Akarca Cad. Zümrüt Evler Sitesi No:64/588 Seferihisar/ İzmir adresinde bulunan Sosyal Tesis (Restoran ve Kafeterya binası) aşağıda belirtilen “ÖZEL HÜKÜMLER” çerçevesinde “KİRAYA VERİLECEKTİR”

Binanın sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri kooperatif tarafından tamamlanacaktır.

Binanın iç dekorasyonu ve gerekli olan demirbaş malzemeler (Dolap, raf, vitrin, televizyon, masa, sandalye vb.)   kiracı tarafından temin edilecektir.

 Tesis cafe, restoran, pastane, çay bahçesi, genel kurul toplantıları, internet cafe ve eğlence amaçlı kullanılacaktır.  

Kiralamak isteyenlerin 07.01.2018 Pazar günü saat 14:00 ’e kadar kooperatif idari binasına gelerek ya da iletişim kanalları kullanılarak yazılı teklif vermeleri beklenmektedir.

Değerli ortaklarımızın bu konuyu çevreleri ile paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Ayrıca sözleşme şartlarına ilave yapma ya da mevcut sözleşme şartlarında değişiklik noktasında öneri getirebileceğiniz hususlar varsa lütfen iletişim araçları vasıtası ile yönetim kurulumuzla irtibata geçiniz (e-mail, telefon gibi bilgilerimiz iletişim sayfamızda mevcuttur).

Ekteki özel hükümler web sitemizde daha önce paylaşmış olduğumuz şartnamenin özet halidir.

(Not: Sosyal tesisi işletmeye talip olacak adayların özel hükümlerle ilgili olarak bazı değişiklik önerileri olması halinde Kooperatif olarak bu hususların da görüşülerek uygun düzenlemenin yapılması mümkün olabilecektir)

ÖZEL HÜKÜMLER

1.SOSYAL TESİSİN TAMAMLANMASI VE BEDELİ

Binanın sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, peyzaj işleri kooperatif tarafından tamamlanacaktır. Sözleşme yapılıp yer teslimi yapıldıktan sonra kooperatif çevre düzenleme işlerine başlanacak, çocuk oyuncaklarının bulunduğu zemin yükseltilecek ve peyzaj için gerekli olan miktarda dolgu malzemesi ve toprak teminini yapılacaktır. 

Kiracı sözleşme tarihinden itibaren sosyal tesiste gerekli çalışmalara başlar ve en geç 15 Mayıs 2018 tarihinde işletmeyi hizmete açar. İşletme için gerekli her türlü hareketli ve sabit mobilya, eşya, mutfak malzemesi, pişirme ve saklama cihazları, makineler ve donanım kiracı tarafından temin edilecektir. Demirbaş malzemelerin alımı ve montajı yükleniciye (kiracı) aittir.

  1. SOSYAL TESİSİN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Kiracı, tadilatlar ile ilgili olarak ne yapım aşamasında ne de kira dönemi sonunda kooperatiften hiçbir bedel talep edemez.

İşletme 01 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında hiçbir surette kooperatiften yazılı izin alınmadıkça kısmen de olsa hizmete kapatılamaz. Bunun tespiti halinde birinci seferde bir aylık kira bedeli, ikinci tekrarında iki aylık kira bedeli para cezası üçüncü tekrarında ise kira sözleşmesi fesih edilerek kiracının yatırmış olduğu depozito ve teminatlar yakılarak irat kaydedilecektir. Belirtilen tarihler dışında kiracı tesisi isterse kapalı tutabilir.

Kira sözleşmesi bitim tarihinden bir ay önce tesisin varsa eksik ve noksanları kiracıya tamamlattırılarak sosyal tesisin tahliye işlemleri bitirilir.

Tesislerin işletilmesinden doğacak her türlü işletme, tesis ve onarım giderleri ile üretim ve satış giderleri, demirbaş malzeme bakım ve onarım giderleri ile elektrik, haberleşme ve su giderleri ile site aidatı işletmeciye (kiracı) aittir.

Tesis tahliye durumunda projesine göre tamamlanmış ve işletmeye hazır durumuyla birlikte kooperatife teslim edilecektir. Yukarıda bahsedilen tamir bakım ve onarım işlerinin bedeli işletmeci (kiracı) tarafından karşılanarak kooperatiften hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Tutanakla belirlenen olası tamir bakım ve onarım işleri yapılırken tesis kooperatifin onayı alınmadan hiçbir surette hizmete kapanmayacaktır.

Kullanımdan doğacak boya badana işleri kooperatifin bilgisi dahilinde kiracı tarafından yaptırılacaktır.

Tesisin peyzajı ve yeşil alanların bakımı ve çevre temizliği kiracı tarafından itina ile yapılacaktır. 

  1. KİRA BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ

Kira başlangıç tarihi 01.05.2018 dir. Kira süresi sonunda veya her ne sebep ile olursa olsun tesisin tahliye edilmesi halinde kiracı tarafından satın alınmış olan demirbaş ve malzemelerin tümü kooperatife bırakılacak olup bu nedenle ilk yıl kira bedeli alınmayacaktır. Kira kontratı yapıldığı sırada kiracı ikinci yıl kira bedeli kadar teminat senedi verecektir.

Kira bedeli yıllık olarak belirlenmiştir. İkinci yıl kira bedeli yıllık olarak 25.000,00- (Yirmi beş bin) TL dir. Ödeme şekli kira kontratı ile belirlenecektir. Sonraki yıllara ait kira artışı için tüfe oranı uygulanacaktır. Kiranın gecikmesi halinde aylık % 5 oranında gecikme cezası uygulanır. Kira bedelini iki defa ödenmemesi durumunda kira sözleşmesi fesih edilmiş sayılarak iş yerinin tahliyesi sağlanır. İşletmecinin yatırmış olduğu kira depozitosu ve diğer teminatlar kooperatife gelir kaydedilir. Kiracı bununla ilgili hiçbir hak talep edemez.

Kira süresi kira sözleşmesi ile belirlenecek olup en çok sekiz yıl olarak belirlenebilir. Kira süresinin sonunda anlaşma sağlanır ise tekrar kira sözleşmesi düzenlenir. Kiracı sözleşme hükümlerine uymadığı takdirde kooperatifin yazılı isteği üzerine bu süre beklenmeden kiracı sosyal tesisi tahliye etmek zorundadır. Kiracı kiralama süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan binayı noksansız ve sağlam tam olarak teslim eder. Kiracı sosyal tesisi kendisine teslim edilen demirbaşlar ile birlikte ayrıca kendisi tarafından satın alınan tüm demirbaş ve işletme malzemelerini kira süresinin bitmesine müteakip hiçbir uyarıya gerek kalmadan noksansız ve tam olarak teslim eder.

  1. İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUMA ÖNLEMLERİ

İşyerinde çalıştırılacak tüm personel ve bunlarla ilgili her türlü ücret, SGK primleri kiracı tarafından karşılanacak, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemler kiracı tarafından alınacaktır. Doğabilecek her türlü tazminat ve cezalar kiracıya ait olup kooperatif bu konulardan hiçbir sorumluk altına alınamaz.

Bu sözleşmeden dolayı işletmenin çalıştırdığı tüm personelin gelir ve damga vergileri, işsizlik sigortası dahil, her türlü sigorta primleri, işçilerin tüm ücretleri, prim ve ikramiye gibi ücretlerin ve bunun gibi sair ücretler ve işçilik alacaklarından, personel ile kurulmuş veya kurulacak iş sözleşmelerinden kaynaklanan diğer bütün alacakların tamamından, kıdem ve ihbar tazminatlarından kiracı sorumludur. 

5.BİNA VE DEMİRBAŞLARIN SİGORTALANMASI

Binanın ve demirbaşların sigorta mevzuatına girebilecek işlemleri İşletmeci tarafından tüm paket sigorta şeklinde yapılacaktır. Bu sigortalama işi kira başlangıcından itibaren üç ay içinde yapılarak poliçenin bir sureti kooperatife sunulur.

6.ÖZEL ŞARTLAR  

a-) Kiracı kooperatifçe belirlenen amaçların dışında tesisi izinsiz olarak kullanamaz.

b-) Kiracı sosyal tesisi bir başkasına kısmen veya tamamen devredemez ve işletmeciliğini başkasına veremez. 

c-) Kullanılan iç ve dış mekân ile malzeme ve donanımlar her zaman temiz ve bakımlı olacaktır. Kullanılmaz durumdaki donanımlar kullanılmayacak ve yerine yenisi işletmeci tarafından alınacaktır. Kooperatif tarafından yapılacak temizlik kontrollerinde hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığı tespit edilmesi durumunda Birinci seferde bir aylık kira bedeli, ikinci tekrarında iki aylık kira bedeli para cezası üçüncü tekrarında ise kira sözleşmesi kooperatifçe fesih edilerek kiracının yatırmış olduğu kira depozitosu ve diğer teminatlar yakılarak irat kaydedilecektir.

d-) Kiralanan tesis içinde ve çevresinde her türlü uyuşturucu özelliği olan keyif verici maddelerin satışı ve tüketimi tamamen yasaktır. Aksi durumun kooperatifin tespiti, ortaklarımız tarafından şikayeti yada Emniyet Kolluk Güçlerince tespiti veya tutanak tutulması halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tesis üç gün içerisinde tahliye edilerek kira depozitosu ve diğer tüm teminatlar yakılarak irat kaydedilecektir. Kiracının buna herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

e-) Kiracı tesislerde içki satmayacaktır. İçki içilmesine, kumar oynanmasına ve kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyecektir.

f -) İşletme güvenliğinden, iç ve dış çevrenin temizliğinden kiracı sorumludur.

g-) Kiracı tesisin müşterilerinin her türlü makul şikayetine muhatap olup, ihtiyacına karşılık vermeli, gıda üretim ve satış yapan işletmeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sağlıklı gıda üretimi, sağlığa uygunluk konusunda bilgili olmalı ve işletmesinde uygulamalıdır. Ayrıca Kooperatif işletmenin hizmet ve yemek kalitesini, hijyen ve sağlık koşullarını kontrol etme, gerekli değişiklikleri talep etme ve yaptırma yetkisine sahip olup kiracı bu taleplerin karşılanmasından imtina edemez.

h-) Kiracı, şifreli lig TV, D-Smart gibi kanalların yayınını sağlayacaktır. Belirtilen yayınların naklen yayın saatlerinde yönetimle anlaşılarak farklı makul bir fiyat uygulanabilecektir.

ı-) Kooperatif ve kiracı işletmeye dışarıdan müşterilerin girmesine izin vermeyecektir. Fakat kiracı site dışına sipariş usulü hizmet verebilir.

 i-) Kiracı gayrimenkul danışmanlığı ve emlak komisyonculuğu yapabilecek plajlarda büfe açabilecektir. Bunun dışında gelir amaçlı başkaca getireceği hizmetler konusunda ve girişebileceği faaliyetler konusunda Kooperatiften izin alması gerekir.

j-) Belediye ve tüm resmi kurumlardaki izin ve ruhsatlar kiracının sorumluluğunda olup kooperatif bu konuda sorumluluk üstlenmeyecektir

k-) Kiracı tesisin %100 müşteri memnuniyetini sağlaması için gerekli olan kadro oluşturma, yatırım, bakım, onarım, eğitim vb. işlemleri aksatmadan sürekli yapmakla yükümlüdür.

l-) Tesis kafe, restoran, pastane, genel kurul toplantıları, bilimsel toplantılar, internet kafe ve eğlence amaçlı kullanılacaktır.

m-) Tesisin açılma ve kapanma saatleri 08.30 – 01.00 olarak düşünülmektedir. Saat 24.00 ten sonra rahatsızlık yaratacak gürültü yapılmayacaktır. Tesisin çalışma günü 365 gündür.

n-) Çalışanlarının hizmetlerini özel giysilerle sürdürmeleri, müşterilerle ilişkilerini resmi davranış biçimleriyle devam ettirmeleri gerekir. Kiracı bunu sağlamakla yükümlüdür.

o-) Kira süresi boyunca sosyal tesislerin işletilmesinden doğan her türlü vergi, resim, harç ve sigorta pirimi ile sözleşme giderleri kiracıya aittir.

 ö-) Kiracı çalıştıracağı işçilerin sigorta primlerini öder, işletme sırasında 3. kişilere vereceği zarar ile işyerindeki kazalarda sorumluluğun tamamı kiracıya ait olacaktır.

 p-) Doğal afetler olması durumunda veya tesisin mevcut fiziki durumunda olacak bir değişiklik durumunda kiracı teminatının iadesi talebinde buluna bilir ve kooperatif tarafından teminatı iade edilir.

r-) Sözleşmenin uzamaması halinde veya kiracı tarafından geçici olarak veya tamamen kesintiye uğraması durumunda, işletme için yapılan yatırım bedeli Kooperatif’ten talep edilemez. Bu durumda işletmeciye ait olan ve işletmede kullanılan tüm demirbaş (masa, sandalye, klima, mutfak malzemeleri) ve benzeri tüm malzemeler bedelsiz olarak kooperatife bırakılacaktır.

İtilaflar ilgili yasa hükümleri çerçevesinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nce çözümlenir.

İş bu sözleşme 6 (altı) maddeden ibarettir.

S.S.SEFERİHİSAR ZÜMRÜT EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir