DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/14: Kooperatifimize yeni ortaklar kaydedilebilmesi için iki adet arsamızın açık arttırma ihalesi hakkında

Değerli Ortaklarımız;

Yönetime geldiğimiz günden bu güne kadar ortaklarımızı ödeme yapma konusunda sürekli uyarmamıza rağmen beklenen düzeyde bir tahsilat yapılamamıştır.

(Önemli not: Bu arada, bir taraftan alacaklarımızın tahsili ile ilgili çalışmalarımız sürdürülürken, ödemesini düzenli yapan ortaklarımızın haklarının korunması gerektiği hususu da göz önüne alınarak ödeme yapmama konusunda ısrar eden ortaklarımız hakkında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren icra işlemleri başlatılacaktır. Bu vesile ile ortaklarımıza bir kere daha hatırlatmış olalım ki lütfen bizim de arzu etmeyeceğimiz hoş olmayan muameleler ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız borçlarınızı düzenli olarak ödeyiniz.)

Birikmiş borcu olan iki ortağımızdan birinin evini satması diğerinin de arsasını satması neticesinde birikmiş borçlarını kooperatifimize ödemeleri sağlanarak yaklaşık olarak 240 bin TL bir kaynak girişimiz olmuştur. Alacaklarımızın bir kısmının tahsil edilmesi ile 75 bin TL bir ilave girişle birlikte toplamda 315 bin TL bir kaynak girişi sağlanmıştır.

Diğer taraftan ise önceki yönetimin devretmiş olduğu borç tutarı ise personel tazminatı (Yeliz Hanım) ve sonradan tahakkuk eden borç tutarı (ayrıntısı aşağıdadır) ile birlikte 500 bin TL sına yükselmiştir.

(sonradan tahakkuk eden ilave borç: yönetime geldiğimizde bize devredilen muhasebe hesaplarında gösterilmemiş olan ve söz konusu su ve parke taşı altyapı hizmetinin önceden verildiği iddiasıyla yüklenici Güzeler firması tarafından kooperatifimize, biz yönetime geldikten sonra düzenlenen 30.11.2017 tarihli 161.500 TL tutarındaki fatura)

Dolayısıyla bugün itibarıyla baktığımızda kooperatifimizin 500 bin TL borcuna mukabil ödemiş bulunduğumuz 315 bin TL mahsup edildiğinde kalan borcumuz toplamda 185 bin TL olarak görülmektedir (Güzeler Firmasına 145 bin, Bayındır Ticaret firmasına 15 bin, Yeliz Yavuz’ a 17 bin muhtelif borç 8 bin).

Önümüzdeki 6 aylık süre içinde tahsilatlarımızı arttırmak için yine gerekli çalışmalar yürütülerek mevcut 185 bin TL borcumuzu ödememiz mümkündür.

Fakat bu durumda,  Yönetim Kurulumuz “kooperatifimizin alacaklarını tahsil edip önceki yönetimden devir alınan 500 bin TL birikmiş borcu ödemiş olmakla birlikte” taahhüt etmiş olduğu önemli projelerle ilgili çalışmalarını yapamamış olacaktır. Yani yalnızca borç ödemiş olacaktır. Oysa aşağıda belirtilen bazı zaruri işlerin yapılması gerekmektedir;

  • sosyal tesisin işlerinin tamamlanması ve peyzaj çalışması
  • site girişi ile içeriye devam eden ana yolun peyzaj çalışması
  • plajlardaki iyileştirme çalışması ve otopark alanı oluşturulması
  • ihtiyaç olan plaj malzemelerinin satın alınması
  • belirli alanlara kablosuz kamera yerleştirilmesi

İşte bütün bu çalışmaların gerçekleşebilmesi için yaklaşık 200 bin TL bir nakit para kaynağına daha ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtilen çalışmalara ilaveten pis su ve bahçe suyu altyapılarında yapılacak olan bakım onarım ve iyileştirme çalışmaları da hesaba katıldığında keza ek kaynak gerekmektedir.

Tam da bu noktada şu hususa dikkatinizi çekmek isteriz: Hali hazırda ortaklarımızın ödemesi gereken aylık aidat tutarları düzenli ödenip tahsil ediliyor olsa bile aylık zaruri genel giderlerimizi karşılamaya yetmemektedir.

Netice olarak, Kooperatif Yönetim Kurulumuz kalan borçlarımızın ödenmesi ve zaruri ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı ile – arzu etmememize rağmen – kooperatifimize ait en az iki adet arsanın ortak kaydı yapılmak suretiyle değerlendirilmesi ve böylece kooperatifin ihtiyacı olan nakit paranın temin edilmesine karar vermek durumunda kalmıştır. Tabii ki bu şekilde temin edilecek ek finansmanın nerelere harcandığı web sayfamızda açık ve net şekilde bilgilerinize sunulacaktır.

Kooperatifimize ortak kaydı alınabilmesi ile ilgili bu karar web sitemizin “ilan” bölümünde ve facebook sayfamızda ortaklarımızla paylaşılmış ve sitemizin girişine ilgili duyuru yazısı asılmıştır. Yonetim Kurulu olarak bu duyurumuzu sizlerin de çevrenizle paylaşmanızı arzu etmekteyiz.

Not: Genel Kurul kararına göre Yönetim Kurulu’nun “arsalar için ortak kaydetme yetkisi” olmasına rağmen, önemli prensibimiz olan “şeffaflık prensibi” açısından söz konusu işlem (ihale) Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olan ve isimleri aşağıda belirtilmiş ihale komisyonu huzurunda ve AÇIK ARTTIRMA TEKLİF usulü ile gerçekleştirilecektir. Arzu eden ortaklarımız da belirtilen gün ve adreste ihale sürecini izleyebilirler.

İhale komisyonu üyeleri:
Selahattin Köse (Avukat), Zafer Yıldırım ve Zarecettin Yılmaz

Yönetim Kurulu