DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2017/9: “Faaliyet Bilgileri” Güncelleme

Değerli kooperatif ortaklarımız,

Daha önce de belirttiğimiz gibi sizi sitemizle ilgili gelişmeler ve faaliyetler hakkında sıklıkla bilgilendireceğiz. İşte bu duyurumuzda mali konularda neticelendirmiş olduğumuz hususlar, bu sayede sağlanan maddi tasarruflar ve diğer bazı tespitlerimizle ilgili paylaşımda bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde ilk gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden biri daha önce de söz verdiğimiz üzere Çankaya’daki büronun sitemize taşınması olmuş bulunmaktadır. Bu sayede ve diğer başka tedbirlerimiz neticesinde kooperatif olarak aşağıdaki şekilde yarar görmüş bulunuyoruz.

YAPILAN TASARRUFLAR

Çankaya’daki büronun sitemize taşınması sayesinde kira, elektrik, aidat ve diğer muhtelif ofis giderleri olmak üzere yaklaşık 1000 TL bir tasarruf sağlanmış bulunmaktadır.

Ayrıca İzmir büroda çalışan personelimizin sitemizdeki büromuzda çalışmayı kabul etmeyip işi bırakmak zorunda kalması nedeniyle de 3,200 TL civarında bir tasarruf da bu sayede sağlanmıştır.

Diğer taraftan, önceki yönetimin (seçimi kazanmış olsaydı) 1,650 TL olarak bütçeye dahil etmiş olduğu avukatlık ücreti yerine, 1,100 TL ücret mukabilinde bu hizmeti alma imkanı sağlanarak böylece 550 TL tasarruf edilmiştir.

Mevcut yönetimden önce 1,650 TL karşılığında hizmet alınan mali müşavir yerine bir başka mali müşavirle 650 TL hizmet bedeli karşılığında sözleşme yapılarak 1000 TL tasarruf sağlanmıştır.

Daha önceden 840 TL hizmet bedeli karşılığında “iş güvenliği ve sağlığı” hizmeti alınırken, bu defa aynı firmayla pazarlık yapılarak aynı hizmetin bedeli 560 TL ye düşürülerek 280 TL tasarruf sağlanmıştır.

Böylece aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere TOPLAM OLARAK AYLIK 6,030 TL, YIL BAZINDA ise 72,360 TL TASARRUF sağlanmış olmaktadır.

TABLO (AYLIK TASARRUFLAR)

KOOPERATİF MERKEZİ TAŞINMASI                       1.000,- TL
MERKEZ BÜR ELEMANINDAN TASARRUF             3.200,- TL
AVUKATLIK ÜCRETİ                                                      550,- TL
MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ                                              1000,- TL
İŞ GÜVENLİĞİ                                                                  280,- TL
TOPLAM                                                                        6.030,- TL

İNTERNET BANKACILIĞI

Günümüzde özellikle kuruluşlar tarafından kullanılan internet bankacılığının sağlayacağı zaman, personel işgücü tasarrufu ve havale veya EFT masraflarının en aza indirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu olarak çalıştığımız bütün bankalardan hesaplarımızı internette görüntüleme ve izleme yetkisi aldık. Bu sayede örneğin Çankaya’daki bankamıza hesap cüzdanı yazdırmak üzere gitmeye gerek kalmadan ortaklarımızın yatırdığı ücretleri görerek yazdırıp muhasebe kayıtlarına alabilmekteyiz.

Ayrıca, Seferihisar Akbank şubesine de Yönetim Kurulu olarak müracaat ederek, internet bankacılığı “tam yetkisi” alınmış olup bu yetkinin kullanılması konusunda da yönetim kurulunca İsmail DEMİRBAŞÇI’ ya yetki verilmiştir. Bu sayede, gerekli havale işlemleri ücretsiz, EFT işlemleri ise 4.90TL karşılığında yapılarak tasarruf sağlanmaktadır. Üstelik bu sayede yakıt ve personel iş gücü maliyet yönünden de tasarruf edilmektedir.

Örnekle, bir ayda yaklaşık 20 tane havale yapıldığında en düşük havale maliyeti 30 TL varsayarak 600 TL civarında bir tasarruf sağlanmaktadır.

BİR DEFALIK TASARRUFLAR

31 Ekim 2017 tarihine kadar sözleşme yapılmış olan özel güvenlik firmasına herhangi bir cezai tazminat bedeli ödemeksizin sözleşmemizi 15 Eylül 2017 tarihi itibarıyla feshederek yaklaşık 2,500 TL tasarruf etmiş olduk.

Fazla sayıda bankada açılmış olan kooperatif hesapları azaltılarak ödenen hesap işletim ücretlerinden de tasarruf sağlanmıştır.

Ayrıca, Gediz Elektrik firmasına verilen 8 adet teminat mektubu geri alınarak yerine tek bir teminat mektubu verilmiş olup böylece masraflardan tasarruf edilmiştir.

TAHSİL EDİLEMEYEN GECİKEN VEYA İHMAL SONUCU UNUTULAN PARA TUTARLARININ TAHSİLİ

Örnek olarak, 2012 yılında bir ortağımız tarafından İş Bankası’na kooperatifimiz adına yatırılıp orada unutulmuş olan 1,400 İsviçre Frangı tutarı internet bankacılığı sayesinde tarafımızca fark edilip 127 Franklık kısmı banka tarafından bugüne kadarki hesap işletim ücreti olarak banka tarafından kesildikten sonra kalan tutar bankadan çekilip muhasebe kayıtlarına girmiştir.

Diğer taraftan kooperatife ait olup kiracılar tarafından kullanılan, fakat bugüne kadar tahsil edilmesi unutulmuş olan aidatlar da yönetimimizce ilgili kiracılarla görüşülerek tahsil edilmeye başlanmıştır. Bunun karşılığı da aylık 160 TL ye tekabül etmektedir.

Emlak beyannamesi ve tapu kayıtlarımızla ilgili çalışma yaparken bazı ortaklarımızın tapularını devir almalarına rağmen emlak beyannamesi vermediklerinden dolayı bu kişilerin emlak vergileri kooperatif tarafından ödenmeye devam edilmiştir. Borcu olup da tapularını devretmediğimiz ortaklarımız haricinde bazı ortakların tapularını devralmadıkları ve bu nedenle emlak vergilerinin kooperatif tarafından ödenmeye devam edildiği görülmüştür. Bununla ilgili çalışmamız da devam etmekte olup ilgili bedeller kendilerinden tahsil edilecektir.

SERMAYE KATILIM PAYI

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kooperatif ortakları en az sermaye payı 0,90 TL sından 100 TL ye yükseltilmiş olup bununla ilgili olarak da 2012 yılında kooperatifimizde ortaklarımızın ödemesi gereken sermaye paylarının 100 TL ya yükseltilmesi genel kurul kararı alınmıştır. Karar gereği 418 ortağımızdan 41,800 TL tahsilat yapılıp usulü gereğince muhasebe makbuzlar kesilerek “EXCEL TABLOLARINA” kaydedilmiştir. Bu bedeli henüz ödemeyen ortaklarımızdan da söz konusu tutarlar tahsil edilmek durumundadır.

Maalesef bu bedeli ödemeyen 151 kişi için bir borç listesi mevcut olmayıp ve ayrıca buna muhasebe hesaplarında da yer verilmediği için bugün kadar ilgili tahsilatlar yapılamamıştır.

Henüz ödeme yapmamış olan bu ortaklarımız yönetim kurulu tarafından tespit edilerek alınan karar gereği muhasebe hesaplarında borç tahakkuku yapılmış ve bu ortaklarımızı söz konusu borçla ilgili tebligat yapılmıştır (mektupla). Sonuç itibarıyla eşitlik ilkesi gereğince, söz konusu ortaklarımızın da ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Değerli Ortaklarımız,

Görüleceği üzere YÖNETİM KURULU olarak kooperatif ortaklarımızın genel menfaatlerini korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İddiamız, sitemizi tüm yörenin en düzgün (şeffaf, doğru) şekilde yönetilen sitesi haline getirmektir. Şüphesiz ki bu da hepimizin menfaatine olacaktır.

Yakında, sitemizle ilgili başka hususları – örneğin bugüne kadar ki aksaklık ve ihmaller vs – ve bunları nasıl iyileştirme çabası sarf ettiğimizi de sizlerle paylaşacağız.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU