DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2019/09: Yaklaşan Genel Kurul öncesi yönetimimiz hakkında yapılan iftiralarla ilgili açıklamalarımız

YAKLAŞAN GENEL KURUL ÖNCESİ YÖNETİMİMİZ HAKKINDA YAPILAN İFTİRALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ.

Değerli Ortaklarımız,

Bilindiği üzere Kooperatifimizin bu yılki olağan genel kurulu 28 Temmuz Pazar günü yapılacaktır. Bu toplantıda önümüzdeki dönem yönetime getirmek istediğiniz ekibi sizler belirleyeceksiniz. Öncelikle bunun hayırlara vesile olmasını ve kooperatifimizin herkesi olduğunca memnun ve mutlu edebilecek bir dönem geçirmesini canı gönülden dileriz.

Bununla beraber sizlerle mutlaka paylaşmamız gereken bazı önemli hususları burada yayınlayarak bilgilerinize sunmak gereğini görüyoruz.

Geçen genel kurul ve seçim dönemi arifesinde olduğu gibi bu yıl da muhalefet olarak karşımıza çıkıp yönetime talip olan bazı kişilerin mesnetsiz, haksız iftiralarla değerli üyelerimizi yanıltıcı bilgiler yayma gayreti içerisinde olduklarını izliyoruz. Tabii ki buradaki gaye sizleri mevcut yönetim aleyhine döndürerek kendileri için oy devşirebilmektir. İşte bu yanılgıya meydan vermemek için sizlerle aşağıdaki hususları bire bir yaşanmış gerçekler olarak paylaşıyoruz. Burada paylaştığımız bütün hususları imzalı gerçek belgelerle kanıtlayabilecek durumda olduğumuzu da bilmenizi önemle rica ederiz.

İşte bu kapsamda olmak üzere, bu yazımızda “Arsa Satışları” konusuyla ilgili hususları paylaşacağız.

KONU: ARSA SATIŞLARI (Kooperatife yeni ortak alımı)

Yönetime talip olan muhalefet içindeki bazı kişilerin ortaklarımız arasında “şaibeli işler yaptığımız şeklinde dedikodular – daha doğrusu iftiralar” yaymaya çalıştıklarını üzüntüyle izlemekteyiz. Hatta bunu yaparken kullanılan söylemin şu şekilde olduğunu da duyuyoruz; “Onlara 25 tane arsa bıraktım. Tek tek bunların hesabını soracağım.

Öncelikle belirtelim ki “Bize her ortağımız satılan arsalarla ilgili veya mevcut arsaların durumu hakkında soru yöneltebilir. Biz de memnuniyetle cevap veririz”. Nitekim bu yazının ekinde de ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız (ek olarak). Tekrar edelim bizim yönetim olarak bu konuda hiçbir gizlimiz veya endişemiz ASLA olamaz. Her şeyimiz şeffaf ve hepinizin denetimine açıktır.

İsmail Demirbaşcı yedekten yönetim kurulu üyeliği görevine geldiğinde kendisine bildirilen arsa sayısı 14 adettir. Bunlardan 3 tanesi borcu olan ve arsaları henüz belirlenmeyen 3 kooperatif ortağına ait olduğundan bunlar düşüldüğünde sayı 11 olmaktadır. Çünkü ortaklar borcunu ödeme durumunda arsaların sahibi sıfatını muhafaza edeceklerdir. Dolayısıyla önceki yönetim İsmail Demirbaşcı yönetimine 25 adet arsa değil 11 adet arsa devretmiştir.

– Söz konusu 11 adet arsadan 3 tanesi Korkmaz Akyıldız  yönetiminin bize bıraktığı 550 bin TL borcu ödemek için satılmıştır.
– 5 adet arsa elektrik altyapı bedelini karşılayabilmek için satılmış bulunmaktadır.
– Yine mevcut yönetim döneminde 5 adet borçlu kooperatif ortağının arsaları ya çok cüzi bir bedel ödeyerek veya hiç bedel ödemeden bu kişiler tarafından kooperatife devredilmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla şu anda kooperatifin kendisine ait 8 adet arsası mevcut bulunmaktadır – Önceki yönetimin 500 bin TL borcu ve yeni yapılan elektrik altyapısı ödendikten sonra dahi.

ÖNCEKİ YÖNETİM DÖNEMİNDE ARSA SATIŞI İLE İLGİLİ YAŞANMIŞ OLAYLAR

Ortaklarımızın arsa konusunda yapılmak istenen spekülasyon ve karalama kampanyasını daha iyi görebilmeleri için bu konuda Korkmaz Akyıldız zamanında yaşanan bazı gelişmeleri bilmesinde ciddi fayda görüyoruz.

23 Ağustos 2016 tarihinde Korkmaz AKYILDIZ isimli kişi Yönetim Kurulu Başkanı iken şu an yönetime talip olan Mehmet Sıddık Vural, Mustafa ATEŞ (kızı vasıtasıyla), Hayrettin KABATÜRK, İlhan KIRKPINAR, Zarecettin YILMAZ ve Davut ALTUNTAŞ tarafından söz konusu dönemin denetim kuruluna “arsa satışlarıyla ilgili bilgi talep eden” bir yazı gönderilmiştir.

Bu yazıda aşağıda belirtilen bazı önemli veya can alıcı sorular yöneltilmiştir:

1) Kooperatifimizin üye kaydı alabileceği kaç adet arsa ve konut mevcuttur.
2) Bunlardan kaç adedine arsa komisyonu vasıtasıyla üye kaydı yapılmıştır
3) Bu kayıtlarla ne kadar bedel tahsilat yapılmıştır ve hangi hizmetler için kullanılmıştır.

Bu yazılı talebe cevap olarak o günkü (yani Korkmaz Akyıldız’ın başkan olduğu dönem) denetim kurulunun cevabı şöyle olmuştur. (Denetim kurulu üyeleri Ali Rıza Reel ve Turgut Uysal imzalı bu yazışmaların aslı dosyamızda mevcuttur).

“Bizim konuyla ilgili yaptığımız iş bu arsa komisyonun genel kurul kararları çerçevesinde (yani genel kurulun belirlediği süre ve bedelde) yetkisini kullanmış olup olmadığına ilişkindir. Yaptığımız incelemede 2015 yılına ilişkin arsa satışlarının genel kurul kararlarına uygun meblağlar ile ve yetki çerçevesinde kullanıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Kooperatifimizin üye kaydı alabileceği arsa ve konut sayısı – tahsil edilen bedellerin hangi hizmetler için kullanıldığı yönetim kurulu faaliyet raporunda ve mali tablolarda gösterilmiştir.”

Fakat bu raporlar incelendiğinde böyle bir cevap veya herhangi bir ilgili bilgi KESİNLİKLE bulunmamaktadır. Demek ki eksik bir bilgilendirme veya deyim yerindeyse “hesap verebilme” durumu söz konusu olamamıştır.

Bununla beraber şimdiki Başkan İsmail Demirbaşcı denetime sorulan bu soruların cevaplarının bir kısmını kendisi yönetime geldikten sonra tespit etmiş ve bunların aşağıdaki şekilde olduğunu görmüştür:

1-) Kooperatifin ortak kayıt alabileceği 11 adet arsa 1 adet ev bulunmaktadır.
2-) 8 adet arsa için ortaklık kaydı yapılmıştır.
3-) Sağlanan gelir 487.100,00 TL dır. (Nereye harcandığı ile ilgili detaylı bilgi temin edilememektedir.)

Arsalar ile ilgili gerçekleşen işlemler nelerdir? Arsalar gerçek değerine gitti mi? Önceki Yönetim bu konuda ne yaptı?

Şu an muhalefet olarak yönetime talip olan kişi (Korkmaz Akyıldız) yönetimdeyken o zamanki yönetimden bir kişinin (Dönemin Başkanı Mehmet Sevim) istifa etmek zorunda kalması üzerine İsmail DEMİRBAŞCI (şu anki başkan) yedek üyelikten asil üye olarak göreve gelmiştir. Kendisi Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir olduğundan kooperatif ile ilgili inceleme yapabilmek için bazı zaruri bilgi ve belgeleri o zamanki sekreterden yazılı,  sözlü ve bilahare tekrar yazılı olarak talep etmiştir. Bu talep o dönemde başkanlık koltuğunda oturan Korkmaz Akyıldız ve 2. Başkan Ahmet Mumcu tarafından yazılı olarak reddedilmiş bulunmaktadır.

Bunun üzerine İsmail Demirbaşcı konuyu savcılığa taşıyacağını bildirince bir kısım bilgi ve belge imza karşılığı kendisine teslim edilmiştir. Ancak nakit hareketleriyle ilgili kasa defteri tutulmadığından dolayı (yani para giriş ve çıkışlarının kasa defterinde görülmesi mümkün olmadığından) bu defa kendisi yönetimden resmi defterleri talep etmiş ve bu talep de Korkmaz Akyıldız tarafından “Ahmet Mumcu bunu kabul etmiyor” bahanesiyle reddedilmiştir.

Söz konusu olayda İsmail Demirbaşcı kooperatifin “gerçek mali durumunu” tespit edebilmek gayesiyle hareket etmiştir. Çünkü 26 Eylül 2016 tarihinde yönetimin yapmayı planladığı yönetim kurulu toplantısının gündem maddeleri arasına aşağıda belirtilen çok önemli bir gündem maddesi de dahil edilmiştir:

“Gündem maddesi 2 – kooperatifin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kooperatifin mülkiyetinde bulunan 5 adet arsa için ortaklık kaydı yapılması konusunun görüşülmesi”

İşte böylesine hayati bir gündem maddesinin karara bağlanması söz konusu olduğunu gören İsmail Demirbaşcı kooperatifin mali durumu hakkında doğru ve gerçek bilgi sahibi olduktan sonra arsa satılmasının gerçekten de gerekli olup olmadığı veya hangi ölçülerde şart olduğu hususunda karar vermek durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Bu noktada İsmail Demirbaşcı karara sağlıklı katkı verebilmek için gerekli mali bilgilere ulaşamadığı için arsa satışına onay vermemiştir. Aşağıdaki satırlarda göreceğiniz üzere İsmail Demirbaşcı’nın bu titiz ve kararlı davranışı daha sonraki tarihte kooperatifimiz lehine yüzbinlerce Türk lirası kazanç olarak geri dönmüş bulunmaktadır.

İsmail Demirbaşcı, söz konusu olaylar cereyan ederken toplantılara bilerek katılmamıştır. Bu şekilde kooperatif aleyhine olabilecek olan söz konusu arsa satışlarının gerçekleşmesine engel olabilmeyi hedeflemiştir. Böylece toplantılara katılmayarak toplantı karar nisabının toplanma sayısın gerçekleşmemesi dolayısıyla arsaların satışını önlemiş bulunmaktadır (Not: Söz konusu arsalar ileride kooperatif lehine olmak üzere çok daha iyi fiyatlarla satılmıştır).

Şimdi gelelim “arsalar satılsaydı ne olacaktı” ve daha sonra “mevcut yönetim yani İsmail Demirbaşcı döneminde satılınca nasıl oldu” hususuna;

Korkmaz Akyıldız döneminde arsalar yukarıda belirtilen şekilde satılmış olsaydı 5 adet arsa tanesi 60 bin Türk Lirası bedel karşılığı satılacaktıÖnemli not: Şu anda yönetime talip olan ABDULLAH KASAP isimli şahıs o dönemde bu arsaların 2 tanesi için ayrı ayrı 60 bin Türk lirası teklif vermişti.

Abdullah Kasap isimli kişinin toplamda 120 bin TL teklifle satın almak istediği bu 2 adet arsa şu anki İsmail Demirbaşcı yönetimi döneminde toplamda 410 bin TL (200 + 210) bedel karşılığı satılmış ve Korkmaz Akyıldız’ın yönetimden düştüğünde kooperatife bırakmış olduğu yaklaşık 500 bin TL borcu ödeyebilmek için kullanılmıştır. Abdullah Kasap isimli şahıs ise yönetim kurulumuza ve kooperatif avukatımıza söz konusu satışın iptal edilmesi için dilekçe vererek talepte bulunmuştur.

Aynı talep devamlı olarak Abdullah Kasap’ile birlikte hareket eden o dönemdeki denetçi Zeynel Erdoğan tarafından da yapılmıştır. Bütün bu paylaştığımız hususlar imzalı evrak veya e-posta gibi belgelerle tevsik edilebilecek durumdadır. Ortaklarımız talep üzerine bu konuyla ilgili belgeleri her zaman görebilirler.

Konuyu toparlamak gerekirse, Korkmaz Akyıldız dönemindeki yönetim, arsaları satmaya kararlı olduklarından İsmail Demirbaşcı’yı yönetimden atabilmek ve de arsaları yok pahasına satabilmek için çeşitli yollar denemişlerdir. Fakat netice olarak kanunen bunun mümkün olmadığı sonunda kendilerine resmi makamdan (Ticaret Sicili) gelen yazıyla da bildirilmiştir. Böylece yukarıda da anlatıldığı gibi arsalar yok pahasına değil (ki 2 sine Abdullah Kasap göz koymuştu) İsmail Demirbaşcı döneminde çok daha yüksek bir bedelle satılıp kooperatifin önemli bir yarasına merhem olmuştur.

Arsa ile ilgili yayılmak istenilen haksız ve yalan dedikodularla ilgili gerekli açıklamaları paylaşmış bulunuyoruz.  Mümkün olduğunca ayrıntıya girmemeye gayret ettiğimizden daha fazla ayrıntı veya ilgili belge görmek isteyen ortağımız olduğu takdirde bunları da kendileriyle memnuniyetle paylaşabiliriz.

ÖNEMLİ NOT: Önümüzdeki genel kurulda yapılacak seçimin adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için, muhalif grubun yukarıda yazdıklarımıza cevaben veya başka ilgili hususlar hakkında yapmak isteyecekleri paylaşımları buradan sizlere ileteceğiz. Dolayısıyla, bu kişilerin paylaşmak istediklerini tarafımıza yazılı olarak göndermeleri ve bunların iftira ve yanıltıcı bilgi olmaması koşuluyla sizlerin haber alma hakkına ve eşitlik ilkesine saygımızın bir göstergesi olarak bu sözümüzü yerine getirmeye hazırız.

YÖNETİM KURULU

 

TAPU VE BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİSİ İÇİN LİNKİ TIKLAYARAK BELGEYİ İNDİRİN

TAPU VE BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİSİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir