DUYURULAR/HABERLER

Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yapılan mesnetsiz iftiralar hakkında

Değerli Kooperatif Ortaklarımız,

Özellikle genel kurul toplantımızın yaklaştığı son günlerde Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanımız hakkında yine kooperatif ortağı bulunan bir grubun haksız ve gerçek dışı iftiralar üreterek bunları ortaklarımız arasında gerçekmiş gibi yaymaya çalıştığını üzülerek ve esefle izliyoruz.

Bu iftiraların arasında en çok dikkatimizi çekenlerden birisi de “İsmail DEMİRBAŞCI kooperatifin sosyal tesisinde faaliyete giren işletmenin gizli ortağıdır” diye üretilen haksız ve vicdansız gerçekle hiç ilgisi olmayan dedikodudur.

Nitekim maalesef sitemizde ikamet eden bazı kişiler akılları sıra ağız aramak” ve bu gerçek dışı dedikoduları üretmek için sosyal tesiste çalışan personele sürekli olarak buna benzer sorular sormaktadırlar: “Başkan İsmail DEMİRBAŞCI sosyal tesise ortak mı?

Esasında, bu sorunun sorulmasına neden olan yalan haberleri (iftiraları) yayan kişinin ismi tarafımızca bilinmekte olup burada bunu ifşa etmekten şimdilik imtina ediyoruz. Fakat özel olarak sorulduğunda bunu rahatlıkla ve açıklıkla paylaşabilmemiz mümkündür.

Burada yapılmak istenen çok açık bir şekilde şudur: Başını belirli bir iki kişinin çektiği bu grup sitemize gerçekten de SOMUT HİZMETLER (elle tutulur ve rakamla ifade edilebilir) vermiş olan İsmail DEMİRBAŞCI’yı haksız şekilde yıpratarak tekrar seçilmesine mani olmak ve yönetimi ellerine geçirerek kişisel yararlar sağlamak istemektedirler. Burada hemen belirtelim ki birçok ortağımız İsmail DEMİRBAŞCI beye teveccüh göstererek kendisinin yeni dönemde de devam etmesi yönünde samimi niyetlerini her fırsatta ve birebir temaslarında belirtmektedirler.

Konumuza dönersek, İsmail DEMİRBAŞCI “katiyetle ve asla” şu anda tesisi işleten Murat GÜLECEN isimli kişiyle herhangi bir maddi menfaat ilişkisi içinde değildir ve de hiç olmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımızın Murat GÜLECEN isimli kişiyi daha önceden tanıdığı “doğrudur”. Fakat tesisin işletmeciliği Murat GÜLECEN’e verilirken bu hususun “kayırma veya menfaat” şeklinde hiçbir etkisi söz konusu olmamıştır.

Bu konuyla ilgili aşağıdaki çok daha ayrıntılı açıklamayı OKUMANIZI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ. Göreceksiniz ki M. GÜLECEN isimli şahısın tesisimizin işletmesini alması kooperatifimizin katiyetle menfaatine olmuştur ve zaten kendisi de şu anda gayet başarılı bir şekilde hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır. Hepimizin iftihar edeceği mutlu olacağı bir deneyim olacağına inanıyoruz bu çabamızın.

Bu bakımdan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail DEMİRBAŞCI hakkında ortaya atılan bu asılsız ve vicdansız iftiralara inanmayacağınıza emin olmakla beraber, bu konuda herhangi bir müphem nokta gören veya herhangi bir sorusu olan her ortağımız lütfen bizzat arayarak veya temas kurarak bunu bizimle paylaşabilir. Biz de kendisini o konuda aydınlatmaktan katiyetle mutlu oluruz.

Önemli Not: Asağıda, söz konusu bir grubun yönetim kurulunu ve özellikle başkanını haksız şekilde ve hatta iftiralarla yıpratmak için nasıl büyük bir gayret içerisinde olduğunu anlatıyoruz. Daha başka örnekleri de zamanı geldiğinde ve gerektiğinde paylaşmaktan çekinmeyeceğiz. Yalnız değerli ortaklarımızın şunu çok net olarak bilmesini rica ederiz ki bizler yönetim olarak size en iyi hizmeti vermek için çalışırken bir taraftan da bizi tüm güçleriyle yıpratmaya çabalayan bu grupla da mücadele vermek zorunda kaldık bugüne kadar. Diğer bir deyişle enerjimizin önemli bir kısmını bu kişilerin haksız ve maksatlı saldırılarını savuşturmak ve istemiş oldukları gayri-kanuni işleri yapmamak için direnmek şekliyle harcamış olduk. En azından bu kişilerin kooperatife de böylece nasıl bir zarar vermiş olduklarını bilmeniz ve anlamanız bizim için son derece önemlidir. Menfaat derken, bir örnek vermek gerekirse bu grubun yönetimimize düşman olmalarının en önemli nedenlerinden biri “yasal gereğini yapmadan şehir sularını bağlatma taleplerini” kabul etmememiz olmuştur. Israrla bu konuyu gündeme getirmişler ve biz de kendilerine “önce mevzuat ne gerektiriyorsa onu yapmalarını ve akabinde derhal suları bağlayacağımızı” bildirmişizdir. Fakat bu kişiler kendilerini “yönetime yakın veya ayrıcalıklı olarak görüp ısrar etmişler” ve talepleri yerine gelmeyince de hakkımızda her türlü olumsuz ve haksız davranışları başlatmışlardır.

Bizim, yönetim olarak şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ve aşağıda özet bilgisi verilen birçok işimiz mevcuttur. Bunların bir kısmı daha önceden devreden işler olup tamamlanmıştır. Bir kısmını da bizzat kendimiz başlatıp bitirmişizdir. Tabii ki henüz sürmekte olan projelerimiz de mevcuttur. Bunlarla ilgili çok özet bilgi aşağıda mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi web sayfamızda okunabilir.

Yönetim olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bazı işler:

Mali konuda hizmetler

Masraflarda tasarruf yapılması: Avukatlık, Muhasebe, Elektrik Mühendisi, İnternet, Telefon, Havale, EFT, Teminat Mektubu, Komisyon giderleri, ofis kirası ve masraflarında yapılan çok ciddi tasarruflar.

Tahsilatların hızlandırılması:  Ofisimize konulan POS cihazı sayesinde tahsilatların kolaylaştırılması ve geciken tahsilatların ciddi şekilde takibiyle kooperatife giren paranın artması.

Hizmetler

Kooperatif Merkezinin (Ofisin) Çankaya’dan Kooperatifimize taşınması
Yarım olan şebeke suyu altyapısının tamamlanması
Yasa gereğini yerine getiren ortaklarımıza şebeke suyu bağlanması
Sosyal Tesisin tamamlanıp kiraya verilmesi ve hizmete açılması
Ana giriş kapımıza otomatik plaka okuma sistemi konulması
Giriş ana yolunun kaldırım ve peyzaj çalışmaları tamamlanması
Plaj yollarının genişletilip parke taş döşenmesi
Kadınlar Plajı büfe kurulması

İletişim

Devreye sokulan WEB SAYFAMIZ ve de Facebook sayfamız sayesinde kooperatif ortaklarımızla mesafe tanımaksızın en şeffaf şekilde iletişim kurabilme imkanı sağlanması.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU
İSMAİL DEMİRBAŞCI     DAVUT ALTUNTAŞ

—————————————————

Kooperatif Sosyal Tesisimizin kiraya verilme süreci şöyle olmuştur:

2015 yılında kaba inşaatı tamamlanan sosyal tesis binamız kiracı bulunamadığından uzun süre kiraya verilemedi.

27.08.2017 de Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kasap’ın ısrarıyla kendisinin tanışı olan bir kişiye sosyal tesisi kiralamak üzere “ön sözleşme” düzenlendi. Sözleşme gereği olarak, 1 ay içinde o kişinin öncelikle teminat senedi vermesi ve en geç 1 ay içinde sosyal tesisin tamamlanmasıyla ilgili faaliyete geçmesi gerekmekteydi. Ancak bu kişi gereğini yerine getirmedi ve yaklaşık 3.5 ay sonra Abdullah Kasap bu kişiye sosyal tesisin verilmesinin uygun olmayacağını ifade etti. Kendisi aynı gün “ismini o anda gizli tutmayı uygun bulduğu” yeni bir işletmecinin sosyal tesisi kiralamak üzere kooperatifimize bir talep göndereceğini tarafımızla paylaştı (denetçilerin de hazır olduğu bir yönetim kurulu toplantısında).

Yine kendisi yaklaşık 5 dakika sonra o zamanki idari personelimizin e-mailleri kontrol etmesini istedi. İdari personelimiz maili aldı ve yazdırıp masalara dağıttı. İşte o zaman yönetim olarak gözümüze şu husus takıldı: Bu mail o sırada toplantı halinde olduğumuz ve bizime birlikte aynı ortamda bulunan Abdullah Kasap’tan gelmişti ve iphone’dan gönderilmiştir ibaresi vardı.

Gelen e-maile baktığımızda “talep sahibi kişinin sosyal tesise yapacağı yaklaşık 400 bin TL masraf karşılığında 10 yıl kirasız oturmayı” şart koştuğunu gördük.

Bu toplamın “yaklaşık 150 bin TL sinin tesisin işletmeye hazır hale gelmesi için harcanması gereken bedel olduğu”, diğerlerinin ise tamamen işletmecinin kendi bütçesinden karşılaması gereken mutfak gereçleri, ekipmanı (klima, buzdolapları, televizyon, masa sandalye vs.) olduğu görülüyordu. Bunun üzerine ismi saklı tutulan kişinin sözcülüğünü yapan Abdullah Kasap’a “işletmecinin kendi bütçesinden harcaması gereken para karşılığında sosyal tesiste 10 yıl bedava oturma talebinin nedenini” sorduk. Abdullah Kasap, kira sözleşmesi sonunda her türlü ekipmanın (yani bedeli karşılığında 10 yıl bedava oturulacak olan ekipmanın) tahliye sırasında kooperatife bedelsiz olarak bırakılacağını söyledi. Bunun üzerine denetçi Mustafa Birkan 10 yıl sonra bu ekipmanın eskimiş ve kullanılmaz hale geleceğini söylemesi üzerine Abdullah Kasap bu eskimiş eşyanın alınıp götürüleceğini yerine tüm eşyanın hiç kullanılmamış yani sıfır vaziyette getirilip teslim edileceğini ifade etti. Güvence olarak da 300 bin TL tutarında senet verebileceğini söyledi.

Toplantıda bulunan yetkililer olarak bizler teklifi bir şartla kabul edeceğimizi ifade ettik. Toplantı sırasında kooperatif avukatımızı aradık. Kendisi 10 yıl hitamında yeni ekipmanın kooperatife teslim edilememesi durumunda senedin tahsil edilmeme riskine karşılık isteklinin tapu kaydına ipotek konulması halinde sözleşmenin yapılmasında bir mahzur olmayacağını tarafımıza belirtti. Fakat bizim önerimizin talep sahibi kişi tarafından kabul görmediği yine Abdullah Kasap tarafından yönetim kurulumuza iletildi.

Hatta talep sahibi kişi bunun akabinde yönetim kurulu başkanı İsmail DEMİRBAŞCI’ya mesaj atarak “Bitmez tükenmez isteklerinizden dolayı sosyal tesisi kiralamaktan vazgeçtiğini “bildirdi. Devamında telefon görüşmesinde İsmail DEMİRBAŞCI şöyle dedi “Biz konuda bitmez tükenmez bir talepte bulunmadık. Talep sahibinin siz olduğunu bile sonradan öğrendik. Sadece teminat için tapuya bir ipotek konulmasını gerekli görerek talep ettik. Biz sizin Abdullah Kasap’ile bu konuyu uzun süre görüştüğünüzü bilmiyoruz””. İsmail DEMİRBAŞCI sonra talep sahibine şu soruyu yöneltti: “Siz bu tesiste hangi faaliyeti yürüteceksiniz?” Aldığı cevap ise şöyle oldu: “Kafeterya olmanın yanında düğün salonu olarak da faaliyet göstermeyi planlıyorum.” Bunun üzerine talep sahibine şu söylendi: “Kesinlikle düğün salonu olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir ve bu  daha önceden Abdullah Kasap’a da açık şekilde bildirilmiştir”.

Talep sahibi kişi, “Abdullah Kasap’ile bu konuyu görüştüklerini bölgede düğün salonu olmadığından ihtiyaca binaen yönetim kurulunun buna müsaade edebileceğinin kendisine bu görüşmelerde bildirildiğini” belirtti. İsmail DEMİRBAŞCI bunun kesinlikle mümkün olmayacağını kişiye bildirdiğinde kendisi tesisi kiralayıp çalıştırmaktan kesinlikle vazgeçtiğini kati olarak ifade etti

Bunun üzerine Yönetim Kurulu olarak oybirliği kararıyla yeniden ilanlar verildi ve Facebook sayfamız ve internet sitemizden de duyurular yapıldı. Bu duyurulara yeterli bir süre geçmesine rağmen talep olmayınca aynı zamanda çevreye de konuyla ilgili haber salındı. Fakat yine istenen netice elde edilemeyince Yönetim Kurulu Başkanı’nın eskiden tanıdığı olan Murat Gülecen isimli kişi talip oldu. Kendisi ile aylık 2,000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi düzenlendi. Not: Sözleşme ile ilgili bütün şartlar söz konusu ilanlarda mevcuttur (sosyal tesis kiralama ilanı – link)

Burada dikkat çekmek istediğimiz önemli bir husus şudur: Kooperatif olarak sosyal tesisin tamamlanmasıyla ilgili kooperatif denetçilerinin genel kurula sunacakları resmi raporlarında belirttikleri gibi kasamızdan harcanan para yaklaşık 150 bin TL değil, yalnızca 70 bin TL dir. Yani yaklaşık 70 bin TL masraf ederek yönetim tesisin eksiklerini tamamlamıştır.

Keza söz konusu raporda “işletmecinin hiçbir harcama yapmadığı belirtilmiş olup, gerçekte ise kendisi yaklaşık 90 bin TL tutarında bir harcama yapmış bulunmaktadır”. Ayrıca ve zaten kontrat gereği kendisiyle “bu harcamaların karşılığı olan ekipmanı sosyal tesisin tahliyesi halinde bedelsiz olarak kooperatife bırakacağı” hususu üzerinde anlaşılmıştır. Sağlanan bu avantaj karşılığında ise işletmeciye yalnızca sosyal tesisi 1 yıl bedelsiz kullanma hakkı tanınmıştır.

Başka bir açıdan bakıldığında da tesis, söz konusu talep sahibinin ifade etmiş olduğu 400 bin gibi büyük bir harcama yerine toplamda yalnız 160 bin TL (90 bin işletmeci + 70 bin kooperatif) harcama yapılarak dört dörtlük bir halde hizmete sokulmuş bulunmaktadır.

Bütün bu hususlar ya denetçilerin bulunduğu ortamda cereyan etmiş ya da kendilerine de bu konuda tam bilgi verilmiş ve hatta kira sözleşmesi de kendilerine incelemeleri için ibraz edilmiştir. Denetçiler, buna rağmen sırf Yönetim Kurulu Başkanın başarısızlıkla suçlamak maksadıyla (Hiç proje üretmemiştir vs şeklinde) gerçekleri paylaşmayarak, hakkında atılan iftiraları destekleyici ve hatta bunlara zemin teşkil eden ifadeleri raporlarında kullanmışlardır.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir