YÖNETİM KURULU HİZMET TAAHHÜTLERİ

S.S. SEFERİHİSAR ZÜMRÜTEVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2015 VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ

1) Kooperatifimizin Çankaya’daki bürosu sitemize taşınacaktır.

2) Bilanço, gelir ve gider tabloları üçer aylık aralıklarla sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca bütün mali tablolar ortaklarımızın anlayabileceği şekilde hazırlanıp yapım aşamasında olan web sitemizde yayınlanacaktır. İsteğe bağlı olarak Whatsapp ve mail aracılığıyla da paylaşımlar yapılabilecektir.

3) Ortakların mevcut borçlarının tahsilatı cihetine gidilecektir.

4) Her adadan seçilecek olan ada temsilcileriyle birlikte teknik bilgi sahibi olan ortaklarımızdan oluşacak Danışma Kurulu kurularak bütün adalardaki öneri ve şikayetler dikkate alınacak, ayrıca bu kurula kooperatifimizin ortak menfaatinin sağlanması amacıyla istişari kararlar verme görevi yüklenecektir.

5) Kiralamalar belirli standartlar dahilinde ve kooperatifin kontrol ve denetiminde sürdürülerek güvenli ortam sağlanacaktır.

6) Alt yapısı eksik olan adalarımızın altyapıları tamamlanarak diğer adalarla aynı seviyeye getirilecektir. Yeni yapılmış dahi olsa standarda uygun olmayan alt yapılar revize edilecektir.

7) Sitemizin çevre düzenlemesi, temizlik ve görünüm kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

8) Bahçe bakımını yapmayan veya yapamayan ortaklarımızın bahçelerinin bakımı yönetim kurulu tarafından bedeli mukabili düzenli olarak yapılacaktır. Yabani ot ve haşerelerle mücadele çalışmaları sürdürülecektir. (yangın, böcek çirkin görünümün önüne geçilmesi maksadıyla)

9) Sitemizin belirli alanlarına güvenlik kamerası takılarak güvenlik kontrol altına alınacaktır.

10) Kooperatif alanlarına yapılan işgaller çözüme kavuşturulacaktır.

11) Yeni yapılmasına rağmen standart dışı yapılan İzsu boru hatları revize edilerek yasal çerçevede suyu olmayan adaların suları bağlanacaktır.

12) Bahçe sulamalarında kullandığımız kuyu suyunun ortaklarımızın ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilecektir.

13) Plajdaki kadın-erkek seansları korunacaktır.

14) Plaj ve diğer çevre düzenlemeleri sağlıklı ve kalıcı olacak şekilde yapılacaktır. Uygun makineler ile ıslah edilecektir.

15) Yaz sezonunda kadın plaj görevlisi çalıştırılacak ayrıca plajların temizliği bu kişiye yaptırılacaktır.

16) Yol kenarları ve uygun alanlara ağaçlandırma yapılarak sitemiz yeşillendirilecektir.

17) Sosyal tesis işler hale getirilerek sitede sosyal yaşam aktif hale getirilecektir. Ayrıca internet hizmeti ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.

18) Boş arsaların amacı doğrultusunda yapılandırılması sağlanacaktır.

19) Altyapısı yarım kalan çalışmaların tamamlanması sağlanarak moloz ve inşaat atıklarının temizlenmesiyle sitemizde oluşan çirkin görüntü ortadan kaldırılacaktır.

20) Hiç kimsenin alışveriş özgürlüğüne ipotek koymayıp herkesin uygun gördüğü yerden (su, tüp vs.) ihtiyacını karşılamasına engel olunmayacaktır. (Seyyar satıcı hariç)

22) Çocuk parkları temizlenerek çocuklarımıza sağlıklı bir ortam sağlanacaktır.

23) Kooperatifimizin tasfiyeye giriş işlemleri ve site yönetimine geçişle ilgili çalışmalar başlatılacaktır. 16/07/2017

                                           YÖNETİM KURULU ADAYLARI

 

İsmail DEMİRBAŞCI

Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir

Abdullah KASAP                                                                     Davut ALTUNTAŞ

Endüstri Mühendisi- Sanayici                                                   Yurtdışından Emekli- İnşaatçı